Επιλογή Σελίδας

Την απόφαση της μετεγκατάστασης του συνόλου των υπηρεσιών του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο κτίριο του πρώην πολυκαταστήματος «Μινιόν» της Πατησίων έως τις αρχές του νέου χρόνου, ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου η νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ.

Οι μελέτες είχαν ξεκινήσει στη διάρκεια της προηγούμενης κυβέρνησης. Ανακοινώθηκε ότι ελήφθη η τελική απόφαση και θα προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες, όπως η υπογραφή της σχετικής ΚΥΑ με τον υπουργό Οικονομικών, η εκκίνηση διαδικασιών για τη λύση των μισθωμάτων και τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης μεταξύ αναδόχου και αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών.

Το κτίριο θα κατασκευαστεί με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και θα δώσει νέα πνοή στο κέντρο της Αθήνας. Με την μετεγκατάστα ση αναμένεται συνολική εξοικονόμηση πόρων 5 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Ο υπουργός ΠΕΚΑ Ευάγγελος Λιβιεράτος είπε πως δεν υπήρχαν διαθέσιμες δημόσιες εγκαταστάσεις, που να πληρούν τις προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο και «πράσινο» υπουργείο και επιπλέον τα περισσότερα ακίνητα του Δημοσίου έχουν μεταφερθεί στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων (ΤΑΥΠΕΔ). Γι αυτό και η παρούσα πρόταση από τις υποβληθείσες προσφορές ήταν η πιο συμφέρουσα.

Το μηνιαίο μίσθωμα στο κτίριο της Demaco (Μινιόν) ορίζεται σε 180.00 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό που καταβάλλει έως τώρα το ΥΠΕΚΑ για μισθώματα ανέρχεται σε 504.828,72 ευρώ. Από τη διαδικασία μεταστέγασης εξαιρείται η Κτηματολόγιο ΑΕ, για την οποία αναζητείται ξεχωριστή λύση.

error: Content is protected !!