Επιλογή Σελίδας

Έχεις αυθαίρετο και η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεως Αυθαιρέτων αποφάσισε ότι πρέπει να κατεδαφιστεί; Σε αυτή την περίπτωση το κόστος κατεδάφισης θα βαραίνει τον ιδιοκτήτη του εκάστοτε αυθαιρέτου.

Αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων τροπολογία στο σχέδιο νόμου για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό. Μάλιστα οι κατεδαφίσεις θα εκτελούνται με δικά της ή μισθωμένα μηχανικά μέσα ενώ σε περίπτωση άρνησης ιδιώτη να παραχωρήσει τα κατάλληλα μηχανικά μέσα για κατεδάφιση ενεργοποιείται η διαδικασία πολιτικής επιστράτευσης. 

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι σε αυθαίρετες κατασκευές θα συλλαμβάνονται και θα οδηγούνται στο αυτόφωρο ενώ θα καταγγέλλονται και στον ασφαλιστικό τους φορέα. Όλα τα μηχανήματα θα κατάσχονται και τα έσοδα από την εκποίηση τους θα πηγαίνουν στο πράσινο ταμείο. 

error: Content is protected !!