Επιλογή Σελίδας
To Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προβολής του Προγράμματος “Χτίζοντας το Μέλλον – Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας”.

To αντικείμενο του έργου, περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών τρίτων για τη μίσθωση χώρων, την ενοικίαση οπτικοακουστικού εξοπλισμού, την εστίαση, τη μεταφορά εξοπλισμού και υλικών που απαιτούνται για τη διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και προβολής του έργου (ημερίδες- συνέδρια, τεχνικές συναντήσεις, εκθέσεις), στις περιφέρειες και στους Δήμους όπου θα υλοποιηθεί το έργο και στην έδρα του ΚΑΠΕ. 

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών είναι η 5η Σεπτεμβρίου. Συνολικά ο ανάδοχος θα διαχειριστεί το ποσό των 202.950 ευρώ.

error: Content is protected !!