Επιλογή Σελίδας
Κοινοποιήθηκε από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Θεσσαλονίκης η εγκύκλιος για με θέμα “διατάξεις περί ίδρυσεως και λειτουργίας επιχειρηματικών πάρκων”.

Ο Σύλλογος στην επίσημη ανακοίνωσή του διαβιβάζει προς γνώση των ενδιαφερομένων: 
α) απόσπασμα του ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α 143/17-6-2011) “Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις” και συγκεκριμένα το Β κεφάλαιο που αφορά την ίδρυση και λειτουργία επιχειρηματικών πάρκων και
β) την ΠΟΛ.1092/29-3-2012 που αφορά τον καθορισμό προϋποθέσεων χορήγησης κινήτρων που προβλέπονται στο αρ.62 του άνω νόμου.

Επίσης, εφιστά στα μέλη του ιδιαίτερα την προσοχή σας στο αρ.62 παρ.2 του άνω νόμου όπου προβλέπονται ειδικά συμβολαιογραφικά δικαιώματα. 

error: Content is protected !!