Επιλογή Σελίδας
Τις επόμενες μέρες αναμένεται να εκδοθεί πράξη νομοθετικού περιεχομένου του Υπουργικού Συμβουλίου, με θέμα ευνοικές ρυθμίσεις για τις οικογένειες και τους εμπόρους που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρέωσεις τους έναντι των τραπεζών.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, δεν θα κατάσχονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί για ποσά μέχρι 2.000 ευρώ, ενώ δικαίωμα δικαστικής ρύθμισης χρεών προς τις τράπεζες θα έχουν και οι έμποροι, εφόσον οι οφειλές τους φτάνουν μέχρι 25.000 ευρώ από την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Τις ρυθμίσεις αυτές, επιμελήθηκε ο πρώην γενικός γραμματέας Καταναλωτή Δημήτρης Σπυράκος, μετά το πέρας της διαβούλευσης του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιώργου Κουτρουμάνη, με την Τρόϊκα και την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα. Σημειώνεται, ότι λόγω της διάλυσης της Βουλής λόγω των επερχόμενων εκλογών δεν υπήρχε ο απαιτούμενος χρόνος προκειμένου να ψηφιστεί η ρύθμιση από την παρούσα Βουλή, οπότε επιλέθηκε ο δρόμος της πράξης του νομοθετικού περιεχομένου, η οποία ισχύει άμεσα από την υπογραφή της.

Οι νέεες αλλαγές στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως ανέφερε ο κ. Σπυράκος, σε ομιλία του σε ημερίδα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων είναι οι ακόλουθες:

1. Καθιερώνεται το δικαίωμα κάθε πολίτη να διατηρεί έναν τραπεζικό λογαριασμό, του οποίου ποσό κατάθεσης μέχρι το ύψος των 2.000 ευρώ (για κοινούς λογαριασμούς) θα είναι ακατάσχετο και θα προστατεύεται και από κάθε πράξη μονομερούς συμψηφισμού απαιτήσεων της τράπεζας. Για μεμονωμένους λογαριασμούς το ύψος είναι τα 1.500 ευρώ.

2) Δεν είναι πλέον υποχρεωτική για τον οφειλέτη η απόπειρα εξώδικης ρύθμισης των χρεών πριν την κατάθεση της αίτησης για δικαστική ρύθμισης των χρεών. Τα αποτελέσματα από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης δεν είναι ικανοποιητικά, εξαιτίας κυρίως της απροθυμίας των πιστωτικών ιδρυμάτων να επεξεργαστούν κατά ουσιαστικό τρόπο τα σχετικά αιτήματα των οφειλετών. Η επιδίωξη της εξώδικης ρύθμισης καθίσταται έτσι τυπική, προκαλώντας αδικαιολόγητα επιβάρυνση και επιβράδυνση της διαδικασίας.

3) Η περίοδος ρύθμισης των χρεών που θα ανέρχεται σε πέντε έτη θα αρχίζει με την κατάθεση της αίτησης και όχι από την έκδοση της απόφασης. Αν οι καταβολές που πραγματοποιούνται από τον οφειλέτη κατά την περίοδο που μεσολαβεί μέχρι την έκδοση της απόφασης υπολείπονται αυτών που ορίζονται με την απόφαση, ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να καταβάλει το ποσόν αυτό και μέχρι ένα έτος από τη λήξη της περιόδου ρύθμισης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζονται και οι δυσμενείς συνέπειες για τον οφειλέτη από τυχόν καθυστέρηση στην εκδίκαση της αίτησής του.

4) Στις περιπτώσεις οφειλετών με πλήρη αδυναμία καταβολής η απαλλαγή από τα χρέη θα επέρχεται στα τρία έτη.

5) Το ποσόν μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, την εξόφληση του οποίου πρέπει να ρυθμίσει ο οφειλέτης για να την εξαιρέσει από τη ρευστοποίηση, θα μπορεί πλέον να ρυθμίζεται και σε μεγαλύτερο των είκοσι ετών χρονικό διάστημα.

6) Στις περιπτώσεις που οι απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων έχουν εκχωρηθεί σε εταιρείες που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό, πρέπει να ορίζουν αντίκλητο στην Ελλάδα ώστε να διευκολύνεται η συμπερίληψή τους στην αίτηση του οφειλέτη.

7) Ενισχύεται ο συλλογικός χαρακτήρας της ρύθμισης των χρεών, που άλλωστε εξυπηρετεί και το συμφέρον του οφειλέτη. Δηλαδή, πρέπει καταρχήν η ρύθμιση να περιλαμβάνει τα χρέη όλων των πιστωτών (δεν θιγονται οι προβλεπόμενες στο νόμο εξαιρέσεις).

8) Καθορίζεται χαμηλότερο κόστος για τις επιδόσεις δικογράφων της διαδικασίας.

9) Προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης του ποσού που θα κληθεί αναδρομικά να καταλάβει ο οφειλέτης σε περίπτωση αύξησης των μηνιαίων καταβολών με την εφετειακή απόφαση.

10) Επιτρέπεται η αίτηση αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης, σε περίπτωση που η πρωτόδικη απόφαση είναι απορριπτική, μέχρι την έκδοση εφετειακής απόφασης.

error: Content is protected !!