Επιλογή Σελίδας

Βελτιωμένη οικονομική προσφορά ζήτησε το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ από τον Ιωάννη Μεντεκίδη για την αξιοποίηση του ακινήτου στον Άγιο Ιωάννη Σιθωνίας. Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο, σε κοινή συνεδρίαση με το συμβούλιο εμπειρογνωμόνων, εξέτασε τον φάκελο υποψηφιότητας για την αξιοποίηση του ακινήτου που είχαν υποβάλει οι οι κ.κ. Ιωάννης και Γεώργιος Μεντεκίδης στις 08 Νοεμβρίου. […]

The post ΤΑΙΠΕΔ: Βελτιωμένη προσφορά για το ακίνητο στον Αγ. Ιωάννη Σιθωνίας appeared first on EMEA.gr.

error: Content is protected !!