Επιλογή Σελίδας

Αγώνα δρόμου κάνει το ΥΠΕΚΑ προκειμένου να μην χαθεί κονδύλι περίπου €6,5 εκατ. που έχουν δεσμευθεί από το ΕΣΠΑ για έργα στο πρώην βασιλικό κτήμα στο Τατόι, αν αυτά δεν γίνουν μέσα στο 2012. 

Για το θέμα αυτό πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο ευρεία σύσκεψη όπου συζητήθηκαν οι τρόποι που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η περίπου 42.000 στρεμμάτων έκταση στην οποία, εκτός από το δασικό πλούτο, περιλαμβάνονται και διατηρητέα κτίρια σπουδαίας αρχιτεκτονικής και ιστορικής αξίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συζητήθηκε κατ’ αρχάς η εξεύρεση πόρων για την μελέτες αξιοποίησης και το ΥΠΕΚΑ έχει ήδη προσφύγει σε διάφορους φορείς. Επίσης, έγιναν προτάσεις, οι οποίοι θα αποκρυσταλλωθούν στην τελική μελέτη, για το πώς θα μπορούσε να γίνει η αξιοποίηση.

Στις προτάσεις που έχουν κατατεθεί είναι η δημιουργία ενός ανοικτού πάρκου για το κοινό σε συνδυασμό με χώρους άθλησης και πολιτισμού. Επίσης, κάποια κτίρια θα μπορούσαν να γίνουν μουσεία ή χώροι συνεδρίων ενώ πρόταση που έχει γίνει για ενοικίαση σε «υψηλά» πρόσωπα του ανακτόρου, μάλλον έχει απορριφθεί.

Η σύσκεψη της Παρασκευής έγινε υπό τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, και με τη συμμετοχή των Γενικών Γραμματέων ΥΠΕΚΑ Άρη Αλεξόπουλου, Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Μαρίας Καλτσά, Υπουργείου Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, του Ειδικού Γραμματέα Δασών Γιώργου Αμοργιανιώτη, του Νομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, της Διευθύντριας και στελεχών του ΟΡΣΑ, τον Πρόεδρο του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, τον Πρόεδρο του ΔΣ Φίλων Τατοΐου Βασίλειο Κουτσαβλή και μέλη του ΔΣ, τον Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Περιβάλλοντος Γιάννη Μιχαήλ τον συγγραφέα και μέλος του ΔΣ της ΕΕΠΠ Κώστα Σταματόπουλο και τους μελετητές, του Σχεδίου Γενικής Διάταξης του Τατοΐου.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, στη σύσκεψη παρουσιάστηκε η πρώτη φάση της μελέτης που αφορά στην προστασία και ανάδειξη του Κτήματος Τατοΐου, που έχει ανατεθεί από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας. Στόχος της σύσκεψης ήταν η καταγραφή και αξιολόγηση όλων των σχετικών θεμάτων και ο καθορισμός των επόμενων δράσεων, με γνώμονα την σπουδαιότητα και τις ιδιαιτερότητες του χώρου, την αειφόρο ανάπτυξή του, την αναβίωση της παραγωγικής κυρίως λειτουργίας του αλλά και την οικονομική του αυτοτέλεια.

Με νομοθετική ρύθμιση που θα ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, τίθεται πλέον η βάση για την διαχείριση του Κτήματος με σύγχρονους όρους. Η ρύθμιση, η οποία συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, αφορά στην συμπλήρωση των διατάξεων του ΠΔ 19.7/2007 ‘περί καθορισμού ζωνών προστασίας του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας’, με σκοπό την προστασία και αξιοποίηση των ζωνών του Κτήματος Τατοΐου που περιλαμβάνει το πρώην ανάκτορο, τις βοηθητικές εγκαταστάσεις, το παρακείμενο πάρκο και τις πρώην γεωργικές εγκαταστάσεις του Κτήματος. Επίσης, ορίζονται θέματα διοίκησης του φορέα, λειτουργίας και λήψης αποφάσεων από το όργανο διοίκησής του, οι πόροι, η στελέχωση και ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισής του. 

Στο πλαίσιο της μελέτης που εκπονείται για τον ΟΡΣΑ θα διερευνηθούν και θα αναπτυχθούν σενάρια για τον συνολικό σχεδιασμό του Κτήματος, που θα περιλαμβάνουν την επιχειρησιακή διάσταση, με συμβατές με τη φυσιογνωμία του κτήματος προτάσεις, το κόστος των έργων και τους πιθανούς πόρους χρηματοδότησης. Επιπλέον, το ΥΠΕΚΑ βρίσκεται σε συνεννόηση με όλους τους συναρμόδιους φορείς, ώστε να αναζητηθούν εκείνοι οι πόροι που απαιτούνται για να χρηματοδοτήσουν άμεσα τις απαιτούμενες μελέτες και τυχόν σωστικά έργα ή έργα υποδομών, που είναι κατ’ αρχήν απαραίτητα για την προστασία και αναβίωση του Κτήματος Τατοΐου, πέραν των έργων που ήδη υλοποιούνται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού.

error: Content is protected !!