Επιλογή Σελίδας

Συνέδριο για την αρχαία επιστήμη με τίτλο “7th London Ancient Science conference” διοργανώνει –στις 10 Οκτωβρίου 2012- το Τμήμα Σπουδών Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου (Department of Science and Technology Studies) του Λονδίνου (UCL).

Δεκτοί ως ομιλητές γίνονται μεταπτυχιακοί φοιτητές και ερευνητές, ενώ τα προτεινόμενα θέματα μπορούν να σχετίζονται με οποιαδήποτε πτυχή της αρχαίας επιστήμης (φιλοσοφική, τεχνική, ιστορική, κοινωνική) και σε οποιονδήποτε πολιτισμό.

Για πληροφορίες (αίτηση, καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων κ.ά.) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον δρ. Andrew Gregory (email:andrew.gregory@ucl.ac.uk).

error: Content is protected !!