Επιλογή Σελίδας
Το μεγάλο περιβαλλοντικό έργο αναβάθμισης και επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού της Καλαμάτας, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, έπειτα από θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου.

Το έργο προυπολογισμού 5,245 εκατ. ευρώ. αφορά στην αύξηση της δυναμικότητας του βιολογικού στο επίπεδο των 120.000 κατοίκων, στην αναβάθμιση των μονάδων που είναι λειτουργικά ανεπαρκείς και στην εγκατάσταση νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

Σημειώνεται, ότι ο βιολογικός είχε αναβαθμιστεί και πάλι με κονδύλια του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για αυτό και υπήρξαν “προβλήματα” για την ένταξή του ή μη στο ΕΣΠΑ.

Επόμενος στόχος, σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Καλαμάτας κ. Νίκας, είναι η εξασφάλιση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ για την αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού ύδρευσης από το Πήδημα μέχρι την Καλαμάτα και η διασύνδεση των πηγών του Πηδήματος με τις πηγές του Παμίσου, στον Άγιο Φλώρο.

error: Content is protected !!