Επιλογή Σελίδας

Σημαντικές αλλαγές στο επάγγελμα του μεσίτη φέρνει το πολυνομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Ορίζεται πλέον ότι η σύμβαση μεσιτείας θα καταρτίζεται εγγράφως, βάζοντας τέλος στις προφορικές συμφωνίες, ενώ δημιουργούνται μητρώα μεσιτών στα και θέτονται οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος.

Με τις προωθούμενες ρυθμίσης ουσιαστικά ανοίγει το επάγγελμα του μεσίτη και μπαίνουν κανόνες στον τρόπο άσκησης του επαγγέλματος σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες. Επιχειρείται να μπει φρένο σε αθέμιτες πρακτικές που επί χρόνια ταλανίζουν τον κλάδο, σε μεσίτες «αλεξιπτωτιστές» που πουλάγανε ακίνητα, εισέπρατταν αμοιβές χωρίς να έχουν καν άδεια. Επίσης, η απελευθέρωση του επαγγέλματος μπορεί να φέρει και στην Ελλάδα ξένους μεσίτες.

Ειδικότερα η σύμβαση μεσιτείας θα καταρτίζεται εγγράφως. Πρόκειται ουσιαστικά για απαγόρευση της προφορικής συμφωνίας, η οποία αποτελεί σύνηθες φαινόμενο στη λειτουργία της αγοράς. Όπως αναφέρεται: Η σύμβαση πρέπει να καθορίζει ακριβώς την ταυτότητα του αντικειμένου μεσολάβησης ή υπόδειξη ευκαιρίας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών καθώς και το ποσό ή ποσοστό της μεσιτικής αμοιβής. Ο μεσίτης δικαιούται αμοιβής μόνο εφόσον έχει αποδεδειγμένα ο ίδιος μεσολαβήσει ή έχει υποδείξει την κατάρτιση οριστικής σύμβασης.

Ένα επίσης αρκετό σημαντικό σημείο του νομοσχεδίου είναι η εισαγωγή της ειδικότητας του «βοηθού μεσίτη», ο οποίος θα μπορεί είτε να εργάζεται ως μισθωτός σε ένα μεσιτικό γραφείο όπου εγγράφεται στον τοπικό Σύλλογο, είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας – συνεργάτης, όπου εγγράφεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, ο βοηθός μεσίτη είναι το πρόσωπο το οποίο έχει ως έργο την υποστήριξη και υποβοήθηση του μεσίτη στην εκτέλεση από αυτόν των μεσιτικών εργασιών.

Με την ψήφιση του νόμου, το προσωπικό ενός μεσιτικού γραφείου που συμμετέχει άμεσα στις πράξεις μεσιτείας θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις προϋποθέσεις του βοηθού μεσίτη (απολυτήριο Λυκείου ή ισοτίμου της αλλοδαπής). Επιπλέον, όσοι απόφοιτοι Λυκείου θέλουν να γίνουν μεσίτες θα πρέπει πρώτα να δουλέψουν ως βοηθοί για ένα χρόνο, είτε για έξι μήνες αν παρακολουθήσουν σειρά μαθημάτων. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι στα υποκαταστήματα των μεσιτικών γραφείων θα πρέπει ο υπεύθυνος να είναι μεσίτης.

error: Content is protected !!