Επιλογή Σελίδας
Συνταγματικό “φρένο” στην επιδείνωση των πολεοδομικών συνθηκών σε ήδη βεβαρημένες οικιστικές περιοχές, βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίνοντας ότι είναι συνταγματικά ανεπίτρεπτα και επομένως ανίσχυρα οποιαδήποτε μέτρα (χωροταξικά – πολεοδομικά) οδηγούν σε περαιτέρω υποβάθμιση.

To ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε κατά ένα μέρος την υπουργική απόφαση που τροποποίησε το 2005 το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του δήμου Ελευσίνας εντάσσοντας διάφορα παλαιά εργοστάσια (Κρόνος,
Ιρις, κ.λπ.) σε καθεστώς χρήσης “πολεοδομικού κέντρου”, μολονότι στο αρχικό ΓΠΣ προβλεπόταν η δημιουργία
χώρων κοινοχρήστων και πρασίνου που είναι απολύτως αναγκαίοι για μία τόσο επιβαρημένη ζώνη όσο αυτή του Θριασίου Πεδίου.

Κάνοντας δεκτή σχετική προσφυγή κατοίκων της ευρύτερης ζώνης, το ΣτΕ έκρινε παράνομη τη μεταβολή των χρήσεων και τη μείωση χώρων πρασίνου, κοινόχρηστων και κοινωφελών λειτουργιών. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική πολεοδομική υποβάθμιση των οικιστικών περιοχών του Θριασίου Πεδίου, όπου δραστηριοποιούνται πανω από 2.500 επιχειρήσεις, διέρχονται πάνω από 55 εκατ. οχήματα ετησίως και σωρεύονται μεγάλες βιομηχανικές μονάδες (διυλιστήρια, τσιμέντα, χαλυβουργεία, ναυπηγεία), το δικαστήριο δέχθηκε ότι ενόψει της μεγάλης ανάγκης
για εξασφάλιση ελεύθερων χώρων, η υπουργική απόφαση προκαλεί συνταγματικά ανεπίτρεπτη ανατροπή των πολεοδομικών συνθηκών στην περιοχή. Παράλληλα έκρινε (2877/12) ότι κάθε πολεοδομική αλλαγή οφείλει μόνο να βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

Αντίθετα το ΣτΕ απέρριψε τις προσφυγές δύο εταιριών ιδιοκτητριών παλαιών εργοστασίων στην ίδια ζώνη οι οποίες διαμαρτύρονταν, θεωρώντας ότι με τα μέτρα αναμόρφωσης της προβληματικής περιοχής δεσμεύονται υπέρμετρα οι ιδιοκτησίες τους, ενώ υποχρεώνονταν και σε εισφορά γης.

To δικαστήριο έκρινε συνταγματικό το νομοθετικό πλαίσιο της εισφοράς σε γη για να εξασφαλίζονται ελεύθεροι κ.λπ. χώροι, ενώ δέχθηκε ότι δεν αδρανοποιείται η οικονομική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, αφού επιτρέπονται κατοικίες, ξενοδοχεία 100 κλινών, εμπορικά καταστήματα (πλην υπεραγορών, πολυκαταστημάτων),
γραφεία, τράπεζες, εστιατόρια κ.λπ. με συνέπεια να μη θίγεται ο πυρήνας της συνταγματικής προστασίας της ιδιοκτησίας. 

error: Content is protected !!