Επιλογή Σελίδας
Αν σε ένα ακίνητο υπάρχει υπέβαση, δηλαδή αυθαίρετο κτίσμα, όπως είναι οι κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι, δεν μπορεί να ζητηθεί από τους ιδιοκτήτες, αλλά ούτε και να εκδοθεί από την αρμόδια πολεοδομία, νέα οικοδομική άδεια για την κατασκευή επιπλέον τετραγωνικών μέτρων.

Αυτό έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ΣτΕ με την υπ. αριθμόν 1971/2012 απόφασή της, θέτοντας περιορισμούς στην περαιτέρω δόμηση ακινήτων που περιλαμβάνουν κλειστούς ημιυπαίθριους χώρους .

Για το εν λόγω θέμα είχαν προσφύγει στο ΣτΕ τρεις κάτοικοι της Χαλκιδικής, υποστηρίζοντας ότι η ρύθμιση του άρθρου 5 του Ν. 3843/2010, για την “τακτοποίηση” των ημιυπαίθριων χώρων, είναι αντισυνταγματική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαν κτιστεί νόμιμα 150 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και αυθαίρετα άλλα 50 τ.μ., ενώ οι ιδιοκτήτες ζητούσαν να κτίσουν επιπλέον και άλλα 50 τ.μ.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι η Ολομέλεια του ΣτΕ δεν έκρινε τον “πυρήνα” της συνταγματικότητας ή μη του νέου νόμου 3843/2010 για την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων, καθώς δεν κρίθηκε αναγκαίο, λόγω των ζητημάτων που τέθηκαν προς συζήτηση με τη σχετική αίτηση.

error: Content is protected !!