Επιλογή Σελίδας
Τριπλασιασμό της εγκατεστημένης και συνδεδεμένης στο δίκτυο ισχύος φωτοβολταϊκών συστημάτων κατέγραψε η Ελλάδα μεταξύ των ετών 2010 και 2011, παραμένοντας στις πρώτες θέσεις πανευρωπαϊκά με κριτήριο την ανάπτυξη της σχετικής αγοράς και κατ’ επέκταση τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Όπως προκύπτει από έρευνα του φορέα EurObserv’ER, που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Γενικής Δυτυθυνσης Ενέργειας, στην Ελλάδα η ισχύς των φωτοβολταϊκών, που εγκαταστάθηκαν το 2011 έφθασε τις 425,9 MWp, έναντι 150,4 MWp το 2010. 

Σωρευτικά στην Ελλάδα και υπολογίζοντας το σύνολο των φωτοβολταϊκών επενδύσεων, η ισχύς στο τέλος του περσινού έτους διαμορφώθηκε στις 631,3 MWp. έναντι 205,4 MWp το 2010. Πάντως, η Ελλάδα απέχει ακόμη από τις πρώτες θέσεις της κατάταξης (είναι όγδοη) των φωτοβολταϊκών στην Ευρώπη, με την Ιταλία να καταγράφει τεράστια ανάπτυξη ανάμεσα στα έτη 2010 και 2011, αλλά τη Γερμανία να έχει με μεγάλη διαφορά τη μεγαλύτερη συνολική ισχύ. με 24.875 MWp έναντι 12.763 Mwp της Ιταλίας. Η χώρα μας είναι η όγδοη στην E.E. και στην φωτοβολταϊκή ενέργεια κατά κεφαλήν με 55,8 Wp/κάτοικο, με τη Γερμανία να προηγείται με 304,3 Wp/κάτουχο και την Ιταλία να έπεται με 210,5 Wp/κάτοικο. 

Μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης
 
Ωστόσο, ο φορέας EurObserv’ER σε άλλη έρευνά του έχει κατατάξει την Ελλάδα (με στοιχεία 2010) στην 18η θέση μεταξύ των 27 χωρών-μελών mc E.E. με κριτήριο τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη συνολική μεικτή ενεργειακή κατανάλωση. To σχετικό ποσοστό της Ελλάδας διαμορφώνεται οε 9,1 % έναντι 8% το 2009 και βέβαια η επίδοση αυτή απέχει πολυ από το 18%, που πρέπει να είναι n συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα το έτος 2020. Επί της ουσίας, απαιτείται μέσα στην επόμενη οκταετία n χώρα να διπλασιάσει την εμπλοκή των ΑΠΕ στην κατανάλωση ενέργειας. 

Μάλιστα, το ποσοστό του 9,1% είναι πολύ μικρότερο από πολλά άλλα κράτη της E.E., τα οποία έχουν πολύ πιο φιλόδοξους στόχους. Ενδεικτικά, η Σουηδία έχει 46,9% διείσδυση των ΑΠΕ το 2010 και σχεδόν έχει πιάσει το στόχο της για το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας, ο οποίος είναι 49%. Επονται χώρες όπως η Λετονία, η Φιλανδία, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Εσθονία, η Δανία, η Σλοβενία, η Ρουμανία, η Λιθουανία κ.ά. 

Συνολικά στην E.E. των “27” το ποσοστό των ΑΠΕ στη συνολική μεικτή ενεργειακή κατανάλωση διευρύνθηκε από 11,5% το 2009 σε 12,4% το 2010, ενώ στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε 19,8%, έναντι 18,2%.

error: Content is protected !!