Επιλογή Σελίδας

To ενδεχόμενο παράλληλης εφαρμογής, για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, πιθανότατα μέχρι το τέλος του 2012, και του παλαιού Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ) εξετάζεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ) τέθηκε μεν σε εφαρμογή από τις 4 Ιουλίου, ωστόσο εκκρεμεί n έκδοση των αναγκαίων κανονιστικών διατάξεων, καθώς και n ενημέρωση των διπλωματούχων μηχανικών και των Δημοσίων Υπηρεσιών. Όπως επεσήμανε με επιστολή του προς το ΥΠΕΚΑ το TEE (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος), «n έναρξη ισχύος του ΝΟΚ ταυτίζεται με την εφαρμογή του N. 4030/2011 “Νέος τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών”, για την οποία επίσης εκκρεμούν κανονιστικές διατάξεις (Προεδρικό Διάταγμα Ταυτότητας Κτηρίου, Προεδρικό Διάταγμα ΜΗΣΙΕ κλπ.), αλλά και υποχρεώσεις του ΥΤΙΕΚΑ όπως n τήρηση μητρώων μελετητών, που δεν έχουν καν ξεκινήσει να υλοποιούνται. Επιπρόσθετα, παρατηρούνται ελλείψεις σε πολλές Υπηρεσίες Δόμησης, με αποτέλεσμα τη μη έκδοση οικοδομικών αδειών».

To TEE σημειώνει ότι n έναρξη ισχύος του ΝΟΚ, με τα σημερινά δεδομένα, θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα, σε μια εποχή που n οικοδομική δραστηριότητα τείνει να μηδενιστεί. Για την αντιμετώπιση της παραπάνω κατάστασης, για τη συμπλήρωση ή και τη διόρθωση του ΝΟΚ για την έκδοση των απαιτούμενων κανονιστικών διατάξεων και την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων, το Τεχνικό Επιμελητήριο πρότεινε ή να αναβληθεί n έναρξη ισχύος του ΝΟΚ ή να προβλεφθεί n παράλληλη εφαρμογή του, όπως είχε γίνει κατά τη νομοθέτηση του ισχύοντος ΓΟΚ.

To TEE επιμένει πως το απαιτούμενο μεταβατικό χρονικό διάστημα θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους για να συμπληρωθεί ο ΝΟΚ ώστε να έχουμε ένα ενιαίο κείμενο και να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός γνωμοδότησης που δεν θα επιτρέψει την πολυνομία και την αδιαφάνεια, αλλά και την ταλαιπωρία πολιτών και μηχανικών από συνεχείς αμφισβητούμενες τροποποιήσεις και αμφισβητούμενες ερμηνείες.

Μεταξύ άλλων, σε εκκρεμότητα βρίσκονται οι υπουργικές αποφάσεις που χρειάζεται να εκδοθούν για την εφαρμογή του νόμου ν.4067/2012 (ΝΟΚ) και κυρίως το Προεδρικό Διάταγμα που προβλέπεται στο άρθρο 10 με το οποίο θα καθοριστεί ό,τι αφορά την απόδοση γης σε κοινή δημόσια χρήση σε περιπτώσεις συνενώσεων οικοπέδων και προκειμένου οι δικαιούχοι τους να επωφεληθούν των κινήτρων αύξησης του συντελεστή δόμησης.

To άρθρο 10 αποτελεί βασικό σημείο του νέου Οικοδομικού Κανονισμού με στόχο τη μείωση της κατάτμησης οικοπέδων και την απελευθέρωση και αύξηση του κοινόχρηστου χώρου στον πυκνό πολεοδομικό ιστό επιβαρημένων πληθυσμιακά πόλεων. Σημειώνεται ότι ο ΓΟΚ του 1985 αναθεωρήθηκε σχεδόν πλήρως στον τρίτο χρόνο εφαρμογής του, ενώ έγιναν συνολικά μέχρι σήμερα περί τις 22 αναθεωρήσεις.

error: Content is protected !!