Επιλογή Σελίδας
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, οργανώνει τον Ιούνιο του 2012 σεμινάριο μικρής διάρκειας στην Θεσσαλονίκη. Το σεμινάριο, που απευθύνεται κυρίως σε νέους συναδέλφους, θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγάλου Αλεξάνδρου 49), κατά τις απογευματινές ώρες (16.00 – 22.00) και θα γίνει με την οργανωτική ευθύνη του Τμήματος Επαγγελματικών Θεμάτων.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 10 ευρώ. Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν καλούνται να καταθέσουν την σχετική αίτηση και το ποσό συμμετοχής στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ (1ος όροφος, Μεγ. Αλεξάνδρου 49, υπεύθυνος Γραμμένος Οδυσσέας) τις ώρες 9:00-14:00 μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας όπως προκύπτει από την κατάθεση της σχετικής αίτησης μαζί με το αποδεικτικό πληρωμής του αντίστοιχου ποσού.

Η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ www.tkm.tee.gr  (Πληροφορίες: Γραμμένος Οδυσσέας τηλ:2310883145).

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθεί σε όσους το παρακολουθήσουν ανελλιπώς (επιτρεπόμενη απουσία μέχρι 10% της διάρκειάς του) σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σεμινάριο Νέων Μηχανικών:  «Επιχειρώντας» να θέσουμε μπρος τη Μηχανή.

 Απευθύνεται σε:  Όλες τις ειδικότητες των Μηχανικών

 Ημερομηνία: 25-28/6/2012      Ώρες: 22 

 Αντικείμενο:

Ημέρα 1η: Γιατί να επιχειρήσω και πώς

–     Εισαγωγή: Τα πρώτα βήματα στην υλοποίηση της ιδέας: starting-up.

–     Διέξοδοι και γενικές κατευθύνσεις: απομυθοποίηση ορολογίας και εφαρμογή της σε κάθε περίπτωση (startup/ spin-off/ seed capital/ kickstarting/ business angel/ venture capital, crowdfunding). Γενικές συμβουλές και καλές πρακτικές.

–     Προγράμματα ΕΣΠΑ: Η χρησιμότητά τους ως εργαλείο ενίσχυσης μιας επιχείρησης. Πλεονεκτήματα και αδύναμα σημεία. Συμβουλές για  ιδέας.

–     Η σημασία του web και των mobile εφαρμογών στη σύγχρονη επιχείρηση. Enterpise 2.0.

–     Παρουσίαση του Γραφείου Διαμεσολάβησης ΑΠΘ. Μεταφορά τεχνολογίας από το ΑΠΘ, πώς μπορεί ο μηχανικός να αξιοποιήσει τις δομές του ΓΔ στην επιχείρησή του. Αναζήτηση εξειδικευμένου προσωπικού, πρακτική εργασία μηχανικών.

·     Βιωματικό στρατηγικό εργαλείο για την ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων (βασισμένο στο βιβλίο Business Model Generation). Παρουσίαση του εργαλείου και ανάθεση task για το βιωματικό εργαστήρι της 3ης ημέρας.

Ημέρα 2η: Τα πρώτα βήματα

–     Προστασία βιομηχανικής ιδιοκτησίας: Κατοχύρωση ιδέας και βιομηχανικών σχεδίων, διαδικασία, κόστη κτλ.

–     Διαδικασία έναρξης και λειτουργία: απαραίτητα δικαιολογητικά έναρξης, πρόσληψη προσωπικού (ΤΕΒΕ, ΙΚΑ, «μπλοκάκι» κτλ), αμοιβές μηχανικού, διαχείριση έργων, υπεργολαβίες, νομικά ζητήματα που αφορούν το μηχανικό, δικαιώματα και υποχρεώσεις, ταμείο ΤΣΜΕΔΕ, συναλλαγές με δημόσιους φορείς.

–     Οικονομική-λογιστική διαχείριση και νομικά θέματα: α) Εταιρικές μορφές: Φυσικά πρόσωπα (Ατομική, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ) και Νομικά πρόσωπα (ΑΕ, Κοινοπραξίες), χαρακτηριστικά, κόστος, διαδικασία μετατροπής, Λογιστικά – Φοροτεχνικά. β) Βασική οικονομική διαχείριση (έσοδα-έξοδα, πάγιες/λειτουργικές δαπάνες) τρόποι επίτευξης κερδοφορίας από παροχή υπηρεσιών/ μεταπώληση/ ανάπτυξη λογισμικού. γ) Νομικά θέματα: συμβάσεις έργου, ιδιωτικά συμφωνητικά.

Ημέρα 3η: Οργάνωση επιχείρησης

–     Συνοπτικό ΜΒΑ: βασικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης εταιρείας και ανθρωπίνου δυναμικού. Ηγεσία και Management. Οργανωτική δομή της επιχείρησης. Σχεδιασμός θέσεων εργασίας. Προσέλκυση, επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού. Ανάθεση δραστηριοτήτων και μεταβίβαση εξουσίας και ευθύνης

–     Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) και βιωματικό εργαστήριο: α) Ε/Σ: Τι είναι και ποια η χρησιμότητα του. Δομή. Σχέδιο μάρκετινγκ και έρευνα αγοράς. Το προϊόν. Η αγορά. Οι πελάτες. Διαφήμιση και τιμολογιακή πολιτική. Σχέδιο οικονομικής διαχείρισης. Πηγές χρηματοδότησης. Χρήσης, Ταμειακές Ροές και Ισολογισμός

β) Βιωματικό εργαστήριο επιχειρηματικότητας: Εδώ, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να υλοποιήσουν ομαδικά κάποια επιχειρηματική ιδέα και να δουν στην πράξη όλα τα βήματα υλοποίησης μιας ιδέας, από το στάδιο της σύλληψης μέχρι το στάδιο του τελικού προϊόντος.

Ημέρα 4η: Εξωστρέφεια επιχείρησης

–     Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και ευκαιρίες εν μέσω κρίσης: το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα, αναζήτηση συνεργασιών, αναζήτηση κεφαλαίων, ευκαιρίες στο περιβάλλον της κρίσης.

–     Η επιχειρηματικότητα εκτός Ελλάδας: παγκόσμια αγορά, εξαγωγές, αναζήτηση χρηματοδοτήσεων, αναζήτηση επενδυτών και στρατηγικών συνεργατών. Διεθνές Marketing, φορολογικά θέματα και τελωνειακές διαδικασίες για εισαγωγές και εξαγωγές. Τεχνικές διαπραγματεύσεων και διασφάλιση πληρωμής από το εξωτερικό.

–     Περιβάλλον και επιχειρηματικότητα: Η περιβαλλοντική διάσταση του επιχειρήν, επιχειρήσεις φιλικές στο περιβάλλον, μείωση ρύπων και κόστους, συμμόρφωση με τους διεθνείς κανόνες, επενδυτικές ευκαιρίες

error: Content is protected !!