Επιλογή Σελίδας

Το Τμήμα Θράκης του ΤΕΕ επαναλαμβάνει το σεμινάριο με τίτλο: «Νέοι Μηχανικοί»την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2013 και την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013, στη Ξάνθη (στο hotel Elisso -πρώην Ξενία- Βασ. Σοφίας 9).

Στις 31 Ιανουαρίου θα αναπτυχθούν τα παρακάτω θέματα:

Α.  ΔΟΜΗΣΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

-«Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων» Δημήτριος Ξενάκης, Πρόεδρος Συλλόγου ΑΤ-Μ Νομού Ροδόπης

-«Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο – Χρήσεις Γης» Τάνια Βεζυριανίδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός

-«Δόμηση εκτός σχεδίου – Παρεκκλίσεις» Θεοδώρα Δρικούδη, Πολιτικός Μηχανικός

-«Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και δραστηριοτήτων» Χρήστος Κιατίπης, Χημικός Μηχανικός

Β. ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

-«Άδεια δόμησης – Αρχιτεκτονική μελέτη» Νίκη Αγαθάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

-«Στατικές Μελέτες» Στέλλα Βαβάτση, Πολιτικός Μηχανικός

-«Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη» Γεώργιος Στυλιανίδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

-«Ανάλυση θεσμικού πλαισίου Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου  (ΚΕΝΑΚ) και η εφαρμογή του» Κώστας Σαββόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Την 1η Φεβρουαρίου θ αναλυθούν τα θέματα:

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

-«N. 3669/08 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008): Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» Κωνσταντίνος Δερνεκτσής, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

-«Θεσμικό πλαίσιο Μελετών Δημοσίων Έργων» Κωνσταντίνος Φωκιανός,  Πολιτικός Μηχανικός

Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας Α.Μ.Θ, Δημήτριος Μανανάς, Αναπληρωτής Προϊστάμενος και Παναγιώτης Ψάλτης, Προϊστάμενος Τμήματος 

Αδειοδοτήσεων Διεύθυνσης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,  Ανθή Χατζηγρηγορίου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ν. ΡοδόπηςΦώτιος Μελέγκος, Προϊστάμενος

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Ροδόπης, Κωνσταντίνος Δερνεκτσής, Προϊστάμενος και Απόστολος Τζιμίντιπης Πολιτικός Μηχανικός

Τεχνικό Τμήμα Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ν. Ροδόπης, Δημήτρης Αλεξόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός

Πυροσβεστική Υπηρεσία Ν. Ροδόπης,Νικόλαος Κατσιγιαννάκης, Υποπυραγός

Πληροφορίες: 25310-35313 και 25310-35314

error: Content is protected !!