Επιλογή Σελίδας
Επιλέγοντας τον όρο “αξιοπερίεργες συμπτώσεις”, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ), ουσιαστικά καταγγέλει “σκάνδαλα”, τα οποία αφορούν διαγωνισμούς ανάθεσης μελετών ή και υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει, ο ΣΕΓΜ, ύστερα από αναφορές, εταιριών και μελετητών, το ζήτημα που παρουσιάζεται κατ’ επανάληψη είναι το ακόλουθο: αναδεικνύεται πρώτο στην τεχνική βαθμολογία υποψήφιο σχήμα το οποίο, μετά και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, αποδεικνύεται ότι έχει δώσει τη μικρότερη έκπτωση (ή μια από τις μικρότερες).

Ταυτόχρονα, άλλο υποψήφιο σχήμα λαμβάνει στην τεχνική βαθμολογία βαθμό που το κρατά οριακά στο διαγωνισμό. Κατά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών διαπιστώνεται ότι το δεύτερο αυτό σχήμα έχει υποβάλει ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά (με έκπτωση της τάξης του 90%, όταν οι περισσότερες εκπτώσεις κινούνται περί το 50%-60%).

Το αξιοσημείωτο, όπως αναφέρει, είναι ότι “αν απουσίαζε το σχήμα με την πολύ χαμηλής ποιότητας τεχνική προσφορά και την ασυνήθιστα χαμηλή οικονομική προσφορά, το τελικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα ήταν, σε αρκετές περιπτώσεις, διαφορετικό και δεν θα μπορούσε να αναδειχθεί ανάδοχος το πρώτο σχήμα. Στη θέση του θα αναδεικνύονταν άλλα υποψήφια σχήματα με ποιοτικές τεχνικές αλλά ταυτόχρονα χαμηλότερες οικονομικές προσφορές”.

Ο ΣΕΓΜ σημειώνει πως “η συμμετοχή του δεύτερου σχήματος με την περίεργη προσφορά πρακτικά διευκολύνει την ανάδειξη του πρώτου σχήματος ως αναδόχου. Ακόμα περισσότερο, αυτό που κυρίως εκθέτει τη διαδικασία είναι ότι στις δύο αυτές θέσεις εναλλάσσονται κατά βάση συγκεκριμένα μελετητικά σχήματα, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για ύπαρξη εναρμονισμένων πρακτικών που υπονομεύουν την αξιοπιστία του διαγωνισμού”.

Οι αναφορές του ΣΕΓΜ αφορούν τους εξής διαγωνισμούς:

-Μελέτη ολοκλήρωσης αποχετευτικών έργων λυμάτων παραλιμνίων οικισμών Τριχωνίδας (του Δήμου Αγρινίου)
-Προμελέτη, ΜΠΕ και τεύχη δημοπράτησης ΕΕΛ οικισμού Νεμέας (του Δήμου Νεμέας)
-Μελέτη παραλλαγών λόγω κατολισθήσεων στην Ε.Ο. Ζαχάρως – Αρήνης προς Αρτέμιδα και Μάκιστο (της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας).

Ανάλογα δεδομένα ενδέχεται, τονίζει, να υπάρχουν και σε διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη και συγκεκριμένα:

-Τεχνικός σύμβουλος για το έργο: Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Σπετσών (της Περιφέρειας Αττικής)
-Τεχνικός σύμβουλος για το έργο: Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Μενιδίου (της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας).

Για τα ανωτέρων, ο ΣΕΓΜ έχει ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους οργανισμούς που διενεργούν τους παραπάνω διαγωνισμούς, αλλά και το ΥΠΕΚΑ (υπουργείο Περιβάλλοντος), από όπου προέρχεται σε ορισμένες περιπτώσεις η χρηματοδότηση.

error: Content is protected !!