Επιλογή Σελίδας

Το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηση , το οποίο προσφέρει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κεφάλαιο κίνησης και επενδυτικά δάνεια με επιδοτούμενο επιτόκιο 50%, ξεκίνησε σήμερα. Συγκεκριμένα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να λάβουν δάνειο για κεφάλαιο κίνησης 4ετούς διάρκειας έως 300.000 ευρώ και δάνειο για επενδύσεις 5ετούς – 10ετούς διάρκειας έως 800.000 ευρώ με επιτόκιο 4,5%.

Το νέο Ταμείο, έχει κεφάλαια 550 εκατ. ευρώ τα οποία προέρχονται από τη συνεπένδυση μεταξύ ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης) και τραπεζών (σε λόγο 1:1). Δηλαδή 275 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή του ΕΤΕΑΝ, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικών πόρων και άλλα 275 εκατ. ευρώ από τις 14 τράπεζες που θα συμμετάσχουν.

Οι επιχειρήσεις που θα αξιοποιήσουν το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηση θα πρέπει να έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ενώ, θα μπορούν να ενταχθούν και οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υπαχθεί και σε άλλα προγράμματα αλλά και τον επενδυτικό νόμο.

Οι διαδικασίες χρηματοδότησης απο το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηση προβλέπονται απλοποιημένες, ώστε να μπορούν να υπαχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να διασφαλιστεί η διαδικασία που θα εγγυάται γρήγορα αποτελέσματα για τους ενδιαφερόμενους.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι προωθούνται από το ΕΤΕΑΝ και άλλα προγράμματα όπως αυτό για τον θεματικό τουρισμό, την εξωστρέφεια, η οποία χρηματοδοτεί κεφάλαια κίνησης για επιχειρηματικά σχέδια αλλά και το Ταμείο Εγγυοδοσίας.

error: Content is protected !!