Επιλογή Σελίδας

2-129.07vrpc01

Μελέτη για την προώθηση επενδύσεων οι οποίες θα αφορούν την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας αποφάσισε να υλοποιήσει, έστω και καθυστερημένα, το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Το έργο ανατέθηκε προ ημερών με απόφαση (αρ. πρωτ.: 13/10/10795/873) του γενικού γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Κωνσταντίνου Μαθιουδάκη στην επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Ηπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Πειραιά (με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Ιωάννη Καλδέλλη).

Η Ελλάδα ωστόσο θα έπρεπε να έχει ήδη αποστείλει στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες ως τις 30 Ιουνίου το τρίτο πολυετές Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης με τους εθνικούς στόχους και τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας τα οποία θα οδηγούσαν σε περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20%.

Γι’ αυτό ως το τέλος του μηνός οι ερευνητές του ΤΕΙ Πειραιά θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα προσχέδιο προκειμένου να αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Το αντικείμενο του έργου που έχουν αναλάβει είναι η σύνταξη έκθεσης η οποία θα αφορά την προώθηση επενδύσεων για την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας βάσει του άρθρου 4 της Οδηγίας 27/2012/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση. Το έργο εκτιμάται ότι θα έχει υλοποιηθεί μέσα σε τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Στη μελέτη, εκτός από προτάσεις για νέα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, θα γίνεται και αξιολόγηση του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι κοινοτικές και εθνικές ενισχύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων στην Ελλάδα έπιασαν τόπο.

Πάντως οι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης υπέγραψαν την 1η Ιουνίου απόφαση για χρηματοδότηση του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2014 με στόχο να καταστεί δυνατή η πληρωμή από τις συνεργαζόμενες τράπεζες των αιτήσεων που έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και έχουν ολοκληρωθεί.

Ως σήμερα έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα μόνο 47.000 αιτήσεις συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 490 εκατ. ευρώ, έχουν υπογραφεί περίπου 42.000 συμβάσεις δανείων και έχουν ολοκληρωθεί περίπου 30.000 έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού 310 εκατ. ευρώ.

Τα κτίρια θεωρούνται οι μεγαλύτεροι καταναλωτές ενέργειας καθώς περίπου το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ενωση προέρχεται από τον κτιριακό τομέα. Ευρωπαϊκές έρευνες έχουν δείξει ότι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων μπορεί να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αλλά και το κόστος ενέργειας ως και 42%. Ο κτιριακός τομέας συμβάλλει κατά 14% στην εκπομπή αερίων, τα οποία συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, το 89% των κτιρίων στην Ελλάδα έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980 (οπότε ίσχυσε ο Κανονισμός Θερμομόνωσης). Με άλλα λόγια, 3.700.000 κτίρια στη χώρα μας είναι θερμικά απροστάτευτα, άρα ενεργοβόρα.

Πηγή: www.tovima.gr

 

error: Content is protected !!