Επιλογή Σελίδας

Στην ανάπτυξη κόμβου προβολής και προώθησης των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στο εξωτερικό προχωρά ο τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Ερευνας της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ.

Στην ανάπτυξη κόμβου προβολής και προώθησης των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στο εξωτερικό προχωρά ο τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Ερευνας της σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ.

Το All4Greece.com αποτελεί ένα πλήρες ελληνικό portal, για την ηλεκτρονική προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στο εξωτερικό.

Μέσω αυτού οι Ελληνες επιχειρηματίες μπορούν να έχουν την απαιτούμενη πληροφόρηση και υποστήριξη στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, τη λήψη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, τη δημιουργία συνεργασιών και την ενίσχυση των επενδυτικών τους πρωτοβουλιών.

Ο στόχος

Η εν λόγω δράση θα έχει κεντρικό στόχο την Ανάπτυξη Διαδικτυακού Κόμβου που θα αποβλέπει στην προβολή, την προώθηση και πώληση, στις αγορές του εξωτερικού, ελληνικών προϊόντων με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, την παροχή πληροφοριών για αγορές του εξωτερικού, συμβουλές για την προετοιμασία εξαγωγικής δραστηριότητας, ζητούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά προϊόντων και υπηρεσιών, τραπεζικές και χρηματοδοτικές συμβουλές για επενδύσεις, online προβολή προϊόντων τεχνολογίας και καινοτομιών κλπ.

Ο νέος διαδικτυακός κόμβος θα εξασφαλίζει την εύκολη και δωρεάν πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στη στήριξή τους.

error: Content is protected !!