Επιλογή Σελίδας

Η χαλάρωση των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» και τα οικονομικά κίνητρα που αυτό παρέχει φαίνεται πως έχουν ενθαρρύνει αρκετούς ιδιοκτήτες κατοικιών στην αξιοποίησή του, προκειμένου να προβούν σε εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης του ακινήτου τους, όπως η πραγματοποίηση μονώσεων, η τοποθέτηση σύγχρονων λεβήτων ή αλουμινίων στα παράθυρα και τις πόρτες. Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του υφυπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 20.500 προεγκρίσεις και 15.000 πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης.

Παράλληλα, στο πρόγραμμα έχουν υπαχθεί πάνω από 12.000 αιτήσεις ωφελούμενων πολιτών, συνολικού προϋπολογισμού 79 εκατ. ευρώ, και έχουν υπογραφεί 4.728 συμβάσεις δανείου. Σημειώνεται ότι για 1.962 από τις προαναφερθείσες συμβάσεις έχουν ήδη εκταμιευθεί προκαταβολές 5,5 εκατ. ευρώ.

Παρ’ όλα αυτά, η γραφειοκρατία δεν απουσιάζει, με τις αιτήσεις να καθυστερούν να εγκριθούν και τις εκταμιεύσεις να βαίνουν και αυτές με σημαντικές καθυστερήσεις. Επιπλέον, όπως προέκυψε από σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, οι φορολογούμενοι που εντάσσονται στο εν λόγω πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών θα πρέπει να παραλαμβάνουν έξι δικαιολογητικά από τις τράπεζες και να συνυποβάλλουν με τη φορολογική τους δήλωση, προκειμένου να τύχουν της φορολογικής έκπτωσης που προβλέπεται από τον νόμο. Η έκπτωση αυτή ανέρχεται σε 10% επί των δαπανών που πραγματοποιούν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Επιπλέον, το ποσό της δαπάνης της περίπτωσης αυτής επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 3.000 ευρώ.

Για να είναι δυνατή η παροχή του εν λόγω φορολογικού κινήτρου, θα πρέπει να χορηγείται από τις τράπεζες βεβαίωση δαπανών, που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη, το συνολικό ποσό για το οποίο υποβλήθηκαν δικαιολογητικά, τα στοιχεία του εκδότη, ο αριθμός και η ημερομηνία της απόδειξης παροχής υπηρεσιών, της απόδειξης λιανικής πώλησης (ή του τιμολογίου) στην οποία αναγράφεται το ποσό της δαπάνης για την επέμβαση ενεργειακής αναβάθμισης, το ποσό της δαπάνης που καλύφθηκε από επιχορήγηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», το συνολικό υπόλοιπο ποσό της δαπάνης με το οποίο επιβαρύνεται ο ίδιος ο φορολογούμενος/ωφελούμενος του προγράμματος και, τέλος, ότι τα ανωτέρω ποσά αφορούν δαπάνες που αναφέρονται περιοριστικά στις διατάξεις της περ. ιδ΄ της παρ. 4 του άρθρου 9 του ΚΦΕ.

error: Content is protected !!