Επιλογή Σελίδας

Σε τρίμηνη αναβολή, της έναρξης ισχύος του νέου Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ), προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος, μετά τις έντονες αντιδράσεις της ΝΔ, που κατέστησε σαφές, ότι, σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα τον ψηφίσει.

Αντιθέτως, το ΥΠΕΚΑ, δεν κάνει αποδεκτή την πρόταση για αναβολή και της ισχύος του νόμου, για τον νέο τρόπο έκδοσης των οικοδομικών αδειών, που εφαρμόζεται από 1/3/12012.

Υπέρ της αναβολής της ισχύος των προαναφερθέντων νόμων, τάσσονται και οι μηχανικοί, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι:

– για την εφαρμογή του νόμου που αφορά στον τρόπο έκδοσης των οικοδομικών αδειών, απαιτούνται τριάντα, τουλάχιστον, εγκύκλιοι και διατάγματα, που θα καθορίζουν τα νέα γνωμοδοτικά όργανα, όπως την ΕΠΑΕ και τις επιτροπές αυθαιρέτων,

– δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τους ελεγκτές μηχανικούς, αφού προ ολίγων ημερών, οι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να συμμετάσχουν στις σχετικές εξετάσεις, ενώ,

– στους Δήμους, όπου μεταφέρθηκε η σχετική αρμοδιότητα, δεν έχουν, ακόμη, συσταθεί τα προβλεπόμενα Γραφεία Δόμησης, που αντικαθιστούν τα Πολεοδομικά Γραφεία.

Όπως χαρακτηριστικά λένε οι μηχανικοί, στα αρμόδια Γραφεία Δόμησης, δεν υπάρχουν ακόμη, πρωτόκολλα και σφραγίδες, Γι΄ αυτό μέχρι σήμερα, δεν έχει υποβληθεί ούτε ένας φάκελος για την έκδοση άδειας, με τις νέες ρυθμίσεις. Υπενθυμίζεται, ότι από την 1/1/2011, με τον «Καλλικράτη», οι Πολεοδομίες πέρασαν στην αρμοδιότητα των Δήμων.

Το Υπουργείο, τονίζουν οι μηχανικοί, έπρεπε να κάνει αποδεκτή την πρόταση, για ταυτόχρονη εφαρμογή του νέου ΓΟΚ και του νόμου για τις οικοδομικές άδειες, προωθώντας, ταυτοχρόνως, μια σειρά παρεμβάσεων, με στόχο την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου αστικού σχεδιασμού. Σε διαφορετική περίπτωση, τόσο ο νέος ΓΟΚ, όσο και οι ρυθμίσεις για τον τρόπο έκδοσης των οικοδομικών αδειών, όχι μόνον δεν θα διορθώσουν τα προβλήματα, αλλά, με μαθηματική ακρίβεια, θα οδηγήσουν σε πλήρη ανατροπή του πολεοδομικού σχεδιασμού.

Θεωρούν, μάλιστα, ότι η σπουδή του ΥΠΕΚΑ, να «τρέξει» χωρίς καμιά αναβολή τον νόμο για τις οικοδομικές άδειες, εξυπηρετεί συμφέροντα συγκεκριμένων μεγαλοκατασκευαστών, οι οποίοι, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι μηχανικοί, θα σπεύσουν να εκμεταλλευθούν τα κίνητρα των αυξημένων συντελεστών, σε επιλεγμένες περιοχές.

error: Content is protected !!