Επιλογή Σελίδας

Εγκρίθηκαν από τον υπουργό Υποδομών Μάκη Βορίδη η δημοπράτηση της υποθαλάσσιας ζεύξης της Σαλαμίνας με την Αττική και της υποθαλάσσιας ζεύξης της Λευκάδας με το νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Τα παραπάνω έργα θα δημοπρατηθούν με σύμβαση παραχώρησης, η οποία θα ανατεθεί με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου (Β΄ φάση).

Η πρώτη φάση των διαγωνισμών αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα με την Προεπιλογή των Υποψηφίων, οι οποίοι στην δεύτερη φάση, μαζί με το Δημόσιο και τους Συμβούλους του θα διαμορφώσουν το αντικείμενο των έργων και τις προϋποθέσεις των διαγωνισμών.  Στην τελευταία φάση των διαγωνισμών οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν την δεσμευτική προσφορά τους.

Κατά την έναρξη του ανταγωνιστικού διαλόγου το έργο της Ζεύξης της Σαλαμίνας θα περιλαμβάνει:

(α) την υποθαλάσσια σήραγγα μήκους (περίπου 1,1 χλμ) με τις εκατέρωθεν προσβάσεις της, συνολικού μήκους περίπου 3χλμ, 

(β)   το οδικό τμήμα σύνδεσης με την Λ. Σχιστού μήκους περίπου 5 χλμ.

(γ) την παράκαμψη της πόλης της Σαλαμίνας προς τις περιοχές του βόρειου και ανατολικού τμήματος του νησιού (Αιάντειο, Ρέστη κλπ), μήκους περίπου 4 χλμ.

Κατά την έναρξη του ανταγωνιστικού διαλόγου το έργο της Ζεύξης της Λευκάδας θα περιλαμβάνει:

(α) Την κατασκευή οδικού τμήματος συνολικού μήκους 3 χλμ. περίπου (περιλαμβανομένης και της υποθαλάσσιας σήραγγας). Με την  υποθαλάσσια σήραγγα μαζί με τα απαραίτητα τεχνικά έργα εισόδου και εξόδου να έχουν μήκος 1,1 χλμ. 

(β) Τη διαπλάτυνση του διαύλου Λευκάδας,  από το τεχνικό έργο της υποθαλάσσιας σήραγγας μέχρι το κάστρο Αγ. Μαύρας, 

(γ) Τη δημιουργία μαρίνας μεγάλων τουριστικών σκαφών, στην περιοχή του διαύλου βορειοανατολικά του υπό λειτουργία Τουριστικού Λιμένα σκαφών αναψυχής (Μαρίνα) Λευκάδας. 

Και τα δύο αυτά έργα, σύμφωνα με το υπουργείο θα αναβαθμίσουν – βελτιώσουν την πρόσβαση στα νησιά, τις κυκλοφοριακές συνθήκες εντός των νησιών, τη θαλάσσια κυκλοφορία στα στενά των διαύλων και τις περιβαλλοντικές συνθήκες στις αντίστοιχες περιοχές. 

Σύντομα αναμένεται, να προκηρυχθούν διαγωνισμοί και για την πρόσληψη Συμβούλων του Δημοσίου, οι οποίοι θα υποβοηθήσουν στη διεξαγωγή των ανωτέρω διαγωνισμών, ιδιαίτερα κατά την φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου και της αδειοδότησης των έργων. 

error: Content is protected !!