Επιλογή Σελίδας
Ένα πεζοδρομημένο κέντρο θα αποκτήσει το κέντρο της Τρίπολης, ακολουθώντας τα πρότυπα άλλων πόλεων.

Το έργο της πεζοδρόμησης  των εμπορικών δρόμων “Εθνικής Αντίστασης” και “Τάσου Σεχιώτη”, προϋπολογισμού 1.450.000,00 ευρώ, ύστερα από την ένταξη του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων, δημοπρατήθηκε την Τρίτη 20 Μαρτίου 2012, προκαλώντας το ενδιαφέρον πολλών τεχνικών εταιριών.

Ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Ιωάννης Σμυρνιώτης επισήμανε ότι το συμφωνητικό με τον ανάδοχο θα υπογραφεί το επόμενο χρονικό διάστημα και αμέσως μετά θα ξεκινήσει το έργο, το οποίο και αφορά σε εργασίες που απαιτούνται για τη διαμόρφωση ενός δικτύου πεζοδρόμων που αποτελείται από τους πεζόδρομους Εθνικής Αντιστάσεως και Τάσου Σεχιώτη και τα αναμεταξύ τους περιλαμβανόμενα τμήματα των κάθετων σε αυτούς δρόμων εκτός της οδού Δημητρακοπούλου (οδός  Ορχομενού, οδός Αρ.Αλέξανδρου). 

Σε πλακόστρωτο δρόμο ήπιας κυκλοφορίας θα διαμορφωθεί η οδός Δαρειώτου, όπου δεν θα απαγορεύεται η κίνηση οχημάτων όπως στους πεζόδρομους, ωστόσο, η ταχύτητά τους θα είναι περιορισμένη και, κυρίως, η ασφάλεια των πεζών αυξημένη.

Ειδικότερα θα διαμορφωθούν τα τμήματα των ανωτέρω οδών που ξεκινούν από την πλατεία Αγ. Βασιλείου και τελειώνουν στην περιοχή του άλσους του δικαστικού μεγάρου και της Πλατείας ’ρεως, αντίστοιχα. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

error: Content is protected !!