Επιλογή Σελίδας
Για την Τετάρτη, 6-2-2013 μετατέθηκε η καταληκτική ημερομηνία Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ιδεών με τίτλο “Δημιουργία & Ανάκτηση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων και Ανάδειξη Χώρων “Τοπόσημου” στην αστική περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης”.

Συγκεκριμένα, η αριθμ. 1929/8-11-2012 απόφαση Ο.Ε. για τη συγκρότηση της Κριτικής Επιτροπής αναρτήθηκε στις 16-1-2013 στο Πρόγραμμα Διαύγεια  και  δημοσιευτηκε σε ΦΕΚ (590/ΥΟΔΔ/31-12-2012). Για την ημερομηνία της εναρκτήριας συνεδρίασης της Κριτικής Επιτροπής, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση και θα αποσταλεί σχετική πρόσκληση στα μέλη της.

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό μπορείτε να δείτε εδώ.

error: Content is protected !!