Επιλογή Σελίδας

“Παράθυρο” για τη “τακτοποίηση” δεκάδων αυθαίρετων οικισμών οι οποίοι έχουν χτιστεί σε δασικές εκτάσεις ανά την Ελλάδα ανοίγει το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Με υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 470/28-2-2012) ορίζονται η διαδικασία, τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της αιτίας μεταβολής της δασικής μορφής εκτάσεων εντός οικισμών, οι οποίοι στερούνται νόμιμης έγκρισης.

 Το υπουργείο ζητά από τους δήμους μια σειρά από δικαιολογητικά αναφορικά με τις αιτίες και τα στοιχεία αλλαγής χρήσης προκειμένου να συνταχθεί πλήρης έκθεση για τις περιοχές οικισμών οι οποίοι στους υπό ανάρτηση δασικούς χάρτες χαρακτηρίζονται ως δασικές.

 Ωστόσο, ανάμεσα στα δικαιολογητικά τα οποία θα τεκμηριώνουν αν για τους συγκεκριμένους οικισμούς συντρέχουν λόγοι πολεοδόμησης, υπάρχουν ορισμένα που έρχονται σε αντίθεση με το αρχικό νόμο (3889/2010) για την κύρωση των δασικών χαρτών.

 Για παράδειγμα, όσον αφορά τις πράξεις (στοιχεία) βάσει των οποίων επήλθε η μεταβολή του δασικού χαρακτήρα μιας έκτασης και αφορούν την πολεοδομική νομοθεσία, περιλαμβάνονται δηλώσεις του ν.1337/1983 (νόμος Τρίτση για τα αυθαίρετα) καθώς και τυχόν βεβαιώσεις περαίωσης της σχετικής διαδικασίας με τον τελευταίο νόμο για τα αυθαίρετα (ν.4014/2011).

 Όμως, ούτε με τον νόμο Τρίτση μπορούσε να τακτοποιηθεί αυθαίρετο σε δάσος αλλά ούτε στον 4014 μπορεί να υπαχθεί αυθαίρετη κατασκευή που βρίσκεται σε δασική έκταση.

 Σύμφωνα με τον αρχικό νόμο για την κύρωση των δασικών χαρτών η τακτοποίηση οικισμών μπορεί να προχωρήσει μόνο εάν ο δασικός χαρακτήρας της περιοχής έχει μεταβληθεί με πράξεις της Διοίκησης οι οποίες δεν έχουν ακυρωθεί ή ανακληθεί όπως συνέβη στην περίπτωση του Αγίου Στεφάνου ή της Άνοιξης Αττικής.

error: Content is protected !!