Επιλογή Σελίδας

Αυστηρές ποινές, επισύρουν ψευδείς ή ανακριβείς βεβαιώσεις, όσων εμπλέκονται σε μεταβίβαση του δικαιώματος σε ακίνητο, σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος, Γιώργο Παπακωνσταντίνου.

Οπως ανέφερε, μιλώντας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής με θέμα τον έλεγχο αυθαίρετων κατασκευών σε αστικές, περιαστικές και υπαίθριες περιοχές, “απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση του δικαιώματος σε ακίνητο χωρίς υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίως μηχανικού. Ψευδείς ή ανακριβείς βεβαιώσεις όσων εμπλέκονται σε μια δικαιοπραξία, δηλαδή, συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, μεσίτες, υποθηκοφύλακες και ούτω καθεξής, επισύρουν αυστηρές ποινές. Για τους μηχανικούς, προβλέπεται μέχρι και αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος”. 

Παράλληλα, δήλωσε ότι για όλα τα ρυθμιζόμενα αυθαίρετα, για τριάντα χρόνια, δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης, διατήρησης ή άλλες κυρώσεις. Ωστόσο, θα υπάρχει σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και θα μπορούν να γίνονται επισκευαστικές εργασίες, αρκεί να μην αυξάνει τον κτιριακό όγκο του αυθαίρετου κτίσματος.

Ειδικά, ανέφερε ότι για τις αυθαίρετες κατασκευές, ή χρήσεις εκτός σχεδίου, ή εκτός ορίων οικισμών, οι Δήμοι όλης της χώρας θα πρέπει να ολοκληρώσουν το πολεοδομικό τους σχεδιασμό. Και όσα αυθαίρετα κτίσματα δεν υπαχθούν σε περιοχές που πολεοδομούνται, μετά από τριάντα χρόνια, θα μπορούν να διατηρηθούν, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους αγοράσουν και δεσμεύσουν άλλο γήπεδο ή οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου του ακινήτου, ή καταβάλλουν ένα επιπλέον ειδικό πρόστιμο για τη γη που τους υπολείπεται, για να συμπληρώσουν την αρτιότητα, ή αγοράσουν και δεσμεύσουν τμήμα μικρότερου γηπέδου ή οικοπέδου.

Σχετικά με την πρόσφατη απόφαση της επιτροπής αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, τόνισε ότι το ΣτΕ διατύπωσε έναν προβληματισμό, για μια μεμονωμένη τροποποίηση που είχε γίνει μετά τον αρχικό νόμο, που επέτρεπε την υποβολή και ιδιωτικών εγγράφων διαβεβαίωσης χρονολογίας ή και υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη μαζί με τεχνική έκθεση μηχανικού. “Βεβαίως, όταν τροποποιήθηκε ο νόμος – και να θυμίσω σε όλους, ότι τροποποιήθηκε μετά από διακομματικό αίτημα, ταυτόχρονα, ήταν ρητό – ότι θα υπάρχουν βαρύτατες κυρώσεις για οποιαδήποτε ανακρίβεια σε αυτά τα ιδιωτικά έγγραφα και ότι η περίπτωση των ιδιωτικών εγγράφων είναι εκεί όπου οι ιδιοκτήτες αδυνατούσαν να υποβάλουν δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες για το χρόνο κατασκευής ιδιαίτερα για τα παλαιότερα κτίσματα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, όμως, έκρινε, ότι αυτή η διαδικασία δεν ήταν σωστή. Έκανε αναστολή αυτών των συγκεκριμένων διοικητικών αποφάσεων, αν θέλετε, που αφορούσαν στα ιδιωτικά έγγραφα. Προφανώς, η πολιτεία θα προσαρμοστεί στην απόφαση αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας και υπάρχει συνεννόηση με το ΤΕΕ, που έχει την ηλεκτρονική πλατφόρμα, ώστε να μην δέχεται πλέον από δω και πέρα, αιτήσεις, παρά μόνο με δημόσια έγγραφα και αεροφωτογραφίες. ’ρα, λοιπόν, η διαδικασία υπαγωγής στον ν. 4014 συνεχίζεται κανονικά, αλλά με την υποβολή και επεξεργασία αιτήσεων, που στηρίζονται σε δημόσια έγγραφα, ή αεροφωτογραφίες, για το χρόνο κατασκευής του αυθαιρέτου”.

Τέλος, δήλωσε ότι το ΥΠΕΚΑ επιχειρεί να αποτρέψει καταστρατηγήσεις του νόμου με δύο τρόπους. Αφενός, μέσω των ελέγχων της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αφετέρου, μέσα από το πρόγραμμα που έχει ήδη ξεκινήσει για έλεγχο, με δορυφορικές εικόνες.

error: Content is protected !!