Επιλογή Σελίδας
Δήλωση για το θέμα των αυθαιρέτων έκανε χθες ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, με αφορμή και την αναφορά της Ιεράς Συνόδου, για αυθαίρετα δύο ταχυτήτων.

Ομως ανέφερε ο υπουργός, με τη ρύθμιση για τα αυθαίρετα, ο ιδιοκτήτης μπορεί να κατοχυρώσει την περιουσία του καταβάλλοντας ένα πρόστιμο, δίκαιο και ανάλογο της ευθύνης που έχει. “Το περιβάλλον και η κοινωνία αποζημιώνονται μέσω του αντισταθμιστικού περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Όμως το κράτος δεν θα μπορούσε ούτε να αποσιωπήσει ούτε να μη συμπεριλάβει το δικό του μερίδιο ευθύνης, αλλά και τις ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που για πολλές δεκαετίες συνέβαλλαν στην αυθαίρετη δόμηση”.

Πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι στη ρύθμιση για τα αυθαίρετα “αναγνωρίστηκαν, με αποτέλεσμα την έκπτωση στο πρόστιμο, μια σειρά κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών κριτηρίων, όπως οι Έλληνες παλιννοστούντες που είναι μια συγκεκριμένη ειδική κατηγορία των οποίων η συνεισφορά στην κοινωνική, πληθυσμιακή και πολιτισμική ανάπτυξη του τόπου οφείλει να αναγνωρίζεται. Οι ιστορικοί λόγοι που συντέλεσαν στην οικιστική τους αποκατάσταση οφείλουν να αναγνωρίζονται επίσης. Με τον νόμο 4042/2012 δόθηκε η δυνατότητα έκπτωσης στο ύψος του προστίμου στους παλλινοστούντες ομογενείς, ενώ με ερμηνευτική εγκύκλιο που δημοσιοποιεί σημερα το ΥΠΕΚΑ γίνεται σαφές και ξεκάθαρο ότι η ρύθμιση αυτή περιλαμβάνει και όλους τους ποντιακής καταγωγής ομογενείς Έλληνες οι οποίοι έχουν αποκτήσει Ελληνική Ιθαγένεια, ανεξάρτητα αν στα έγγραφα τους αναγράφεται ρητά η ένδειξη παλιννόστηση. Με τον τρόπο αυτό, διευκρινίζεται με τον πλέον καθαρό τρόπο η ασάφεια που είχε προκύψει και δημιουργούσε αντιμετώπιση δύο ταχυτήτων μεταξύ των Ελλήνων ομογενών ποντιακής καταγωγής”. 

Τέλος ο υπουργός σημείωσε ότι “στόχος της ρύθμισης δεν ήταν ούτε η επιβράβευση ούτε η ενθάρρυνση της αυθαιρεσίας. Ακριβώς το αντίθετο, η ρύθμιση αποσκοπεί στη διευθέτηση μιας υπάρχουσας κατάστασης και η αντιμετώπιση ενός φαινομένου για το οποίο το κράτος έχει διαχρονικά τη δική του μεγάλη ευθύνη” . Με τη ρύθμιση των αυθαιρέτων και τη διαδικασία που συνεπάγεται για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης “επιχειρήσαμε να θέσουμε μια κόκκινη διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν”, είπε χαρακτηριστικά.

error: Content is protected !!