Επιλογή Σελίδας

Η καινοτομία στις επιχειρήσεις, και μάλιστα, η πετυχημένη καινοτομία εξαρτάται σχεδόν απόλυτα από τον επικεφαλής της επιχείρησης, είτε είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας είτε ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Αλλά η καινοτομία δεν έρχεται από μόνη της, δεν πρόκειται για μια φαεινή ιδέα. Χρειάζεται προετοιμασία, διαδικασίες και υπομονή.

Για να μπορέσει, λοιπόν, ο ηγέτης μιας επιχείρησης να καινοτομήσει ή ακόμη και να εισαγάγει μια καινοτομία στην επιχείρησή του θα πρέπει να ακολουθήσει τους εξής πέντε κανόνες:

Πρώτον, να αναρωτιέται για τα πράγματα. Ετσι θα αμφισβητεί τις κατεστημένες δομές και διαδικασίες και θα ανακαλύπτει νέες προοπτικές.

Δεύτερον, να παρατηρεί. Η διαπίστωση λεπτομερειών στις συμπεριφορές κοινωνικών ομάδων ή οργανισμών που έρχονται σε επαφή με την επιχείρηση είναι σημαντική (για παράδειγμα οι αντιδράσεις των πελατών, των προμηθευτών, άλλων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων). Η αντιμετώπιση ή η βελτίωση των σχέσεων αυτών δημιουργεί προϋποθέσεις καινοτομίας.

Τρίτον, δικτύωση. Μέσω της επαφής με διαφορετικά άτομα και οργανισμούς μπορεί κανείς να γνωρίζει λύσεις σε ομοειδή προβλήματα αλλά από τελείως διαφορετικό πρίσμα.

Τέταρτον, πειραματισμός. Η κάθε καινοτομία δοκιμάζεται ξεχωριστά, ακόμη και τμηματικά προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα και να κερδηθούν καινούργιες εμπειρίες.

Πέμπτον, συλλογική σκέψη. Πρόκειται για τον καταλύτη των ανωτέρω και συνίσταται στην δημιουργία σχέσεων μεταξύ προβλημάτων, ιδεών και αναπάντητων ερωτημάτων. Η συλλογική σκέψη προκύπτει και διευκολύνεται από το να αναρωτιέται κανείς για τα πράγματα, να παρατηρεί, να δικτυώνεται και να πειραματίζεται.

error: Content is protected !!