Επιλογή Σελίδας

“Ο χώρος του πρώην εργοστασίου «Πειραϊκής-Πατραϊκής» (Π-Π) αποτέλεσε στο παρελθόν σημειολογικό χαρακτηριστικό της Πάτρας ως βιομηχανικό κέντρο περιφερειακής ανάπτυξης. Σήμερα πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα του λιμένα Πατρών αλλά και να συνδυασθεί με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής” αναφέρεται σε δελτίο τύπου του ΟΛΠΑ.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης :

“Ο Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ σαν Οργανισμός οικονομικού και κοινωνικού Δημόσιου συμφέροντος υλοποίησε ένα Σχέδιο-Μελέτη αξιοποίησης της περιουσίας του στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής. Στόχος είναι η αξιοποίηση της παραμένουσας σε αδράνεια εκμετάλλευσης περιουσίας του για χρόνια τώρα με κίνδυνο να απαξιωθεί πλήρως χωρίς να εξυπηρετεί την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του λιμένα μας.Στην παρουσίαση της μελέτης διατυπώθηκαν από την ανεξάρτητη μελετητική ομάδα έξι σενάρια αξιοποίησης με σεβασμό στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και το Χωροταξικό Σχέδιο, τη διασφάλιση της προσφοράς χώρων πράσινου στους πολίτες και το συμφέρον του Οργανισμού.

Μεταξύ αυτών υπάρχει και το σενάριο ένταξης στην Λιμενική Ζώνη (διατυπώθηκε προφορικά και δεν υπάρχει πλέον στη μελέτη) το οποίο δεν αποτελεί συμφέρουσα λύση και δεν υπάρχει αντίστοιχο ενδιαφέρον από την Διοίκηση του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ. Το Δ.Σ. του Οργανισμού θα αποφασίσει σχετικά σε επόμενη συνεδρίασή του για σενάριο αξιοποίησης, που θα διασφαλίζει το Γενικό Πολεοδομικό και Χωροταξικό Σχεδιασμό, το συμφέρον του Οργανισμού και το συμφέρον των πολιτών για αναβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης των. Άλλωστε όλες οι αποφάσεις και οι δράσεις του Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ κινούνται σε αυτήν την κατεύθυνση και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά την τελευταία περίοδο.

Η αξιοποίηση των χώρων της Π-Π θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του Λιμένα της Πάτρας, θα βοηθήσει τις τοπικές ΜΜΕ και προσελκύει νέες επενδύσεις με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.”

error: Content is protected !!