Επιλογή Σελίδας
Την απόσυρση του ΝΟΚ, καθώς δημιουργεί πάμπολλα προβλήματα, ζητά το ΤΕΕ Τμήμα Ηπείρου από την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, πρίν αρχίσει η αναμενόμενη βιομηχανία έκδοσης εγκυκλίων. Επίσης, ζητά την έναρξη από μηδενική βάση, ουσιαστικού διαλόγου, για την σύνταξη ενός πραγματικά σύγχρονου οικοδομικού κανονισμού, που θα ανταποκρίνεται πράγματι στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των καιρών,

Οπως αναφέρει το ΤΕΕ Τμήμα Ηπειρού, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά, η θέση του που είχε εκφράσει σχετικά με τη βεβαιότητα ότι η εφαρμογή του ΝΟΚ θα δημιουργούσε πάμπολλα προβλήματα, εξαιτίας της ασάφειας και της περιπτωσιολογίας που τον χαρακτηρίζουν .

Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε επιστολή του προς το υπουργείο Περιβάλλοντος:

“Η παράγραφος 5β του άρθρου 1 του ΝΟΚ παρόλη την ασάφειά της που είχαμε επισημάνει στον σχολιασμό του ΝΟΚ ορίζει ότι οι διατάξεις του υπερισχύουν της κανονιστικής πράξεως Διοίκησης (όπως αποφάσεις Νομάρχη, πράξης Δημοτικού Συμβουλίου) εκτός από 1. οιουδήποτε είδους διατάγματα και  2. πράξεις με τις οποίες θεσπίζονται ειδικές και εντοπισμένες ρυθμίσεις (όπως για διατηρητέα κτίρια, μνημεία, ειδικά κτήρια κλπ). Επίσης είναι στην δυνατότητα με απόφαση του ΥΠΕΚΑ να διαπιστώνεται η μη εφαρμογή ειδικά   των παραπάνω κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης.

Με το 33803/13-7-2012 έγγραφο της Δ/νσης ΟΚΚ που υπογράφεται από την διευθυντή ΔΟΚΚ, υποδεικνύεται στην  υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αγ. Παρασκευής και κατ΄ επέκταση σε όλες της ΥΔΟΜ των δήμων της χώρας να εφαρμόζουν της παλιές κανονιστικές διατάξεις μέχρις ότου εκδοθεί η σχετική ΥΑ.

Με το έγγραφο αυτό, πέρα που εμπεριέχει εσφαλμένη ανάγνωση του κειμένου , επιβεβαιώνεται η συνεχιζόμενη νοοτροπία του ΥΠΕΚΑ και αρχίζει από πολύ νωρίς ο χορός των διευκρινήσεων και των ερμηνειών κατά το δοκούν και εκ των ενόντων.

Πώς αλήθεια νομιμοποιείται ο Διευθυντής ΔΟΚΚ και ζητάει  εφαρμογή διατάξεων όταν την αρμοδιότητα αυτή την έχει ο υπουργός;

Για το ΤΕΕ/ΤΗ το έγγραφο είναι απαράδεκτο. Προσβάλλει βάναυσα τους Μηχανικούς διαιωνίζοντας μια νοοτροπία, που θα έπρεπε να είχαμε ξεπεράσει, που θεωρεί ότι μπορεί να αποφασίζει και να διατάσσει και όχι να μελετά και να προβλέπει. Σ΄ αυτό οι μηχανικοί αντιδρούν με εμπεριστατωμένες προτάσεις.

Έτσι επανερχόμαστε και προτείνουμε η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ πρίν αρχίσει ή ούτως  ή άλλως αναμενόμενη βιομηχανία έκδοσης εγκυκλίων, να αποσύρει το ΝΟΚ, και ν΄ αρχίσει από μηδενική βάση ο ουσιαστικός διάλογος για την σύνταξη  ενός πραγματικά σύγχρονου οικοδομικού κανονισμού, που θα ανταποκρίνεται πράγματι στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των καιρών”.

error: Content is protected !!