Επιλογή Σελίδας
Η διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων συνεχίζεται εν μέσω θέρους, μετά και τη νέα παράταση που δόθηκε μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. Παρακάτω θα δείτε τις απαντήσεις σε δέκα καίρια ερωτήματα για την υπαγωγή στο νόμο.

1. Ποιες αυθαιρεσίες υπάγονται στη ρύθμιση του ν. 4014/11; 

Παρέχεται η δυνατότητα στον πολίτη να ρυθμίσει κάθε παράβαση και κάθε αυθαίρετη κατασκευή, όπως αυτές ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

2. Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση; 

Η νέα προθεσμία που όρισε το ΥΠΕΚΑ είναι η 14η Σεπτεμβρίου 2012. 

3. Η προθεσμία αυτή, αφορά όλα τα έγγραφα;
 
Όχι. Αφορά μόνο εκείνα που απαιτούνται για την α’ φάση της διαδικασίας, δηλαδή την αίτηση και το παράβολο. Η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών της δεύτερης φάσης (διάγραμμα κάλυψης, δελτίο σεισμικής τρωτότητας) παρατάθηκε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012. Σημειώνεται, απλά, ότι αν κάποιος έχει συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά, μπορεί να τα υποβάλει σε ένα στάδιο.
 
4. Ποιο είναι το ύψος του παραβόλου; 

To παράβολο/αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του ελληνικού Δημοσίου κοστίζει 500 ευρώ για κατασκευή/χρήση μέχρι 50 τ. μ. ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας μέχρι 100 τ.μ., 1.000 ευρώ για καίριο/χρήση 51-100 τ.μ. ή για κύρια κατοικία από 101-200 τ.μ., 2.000 ευρώ για κτίριο από 201-1.000 τ.μ., 4.000 ευρώ από 1.001-2.000 τ.μ. και 6.000 ευρώ για κτίρια μεγαλύτερα από 2.000 τ.μ. 

5. To πρόστιμο πρέπει να καταβληθεί εφ’ άπαξ; 

Όχι. Ο νόμος δίνε τη δυνατότητα να εξοφληθεί σε 48 μηνιαίες δόσεις. Αν, πάντως, κάποιος το επιθυμεί, μπορεί να το πληρώσει εφ’ άπαξ, εξασφαλίζοντας έκπτωση 20%. 

6. Τι γίνεται, όμως, αν καθυστερήσει η καταβολή των δόσεων; 

Η καθυστέρηση των δόσεων επιφέρει προσαύξηση 1% ή 3% κατά περίπτωση για κάθε μήνα καθυστέρησης, ενώ σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της πρώτης δόσης ή μη καταβολής τριών συνεχόμενων δόσεων ο υπόχρεος εκπίπτει του δικαιώματος της υπαγωγής στη ρύθμιση. 

7. Ποια έγγραφα γίνονται αποδεκτά για την πιστοποίηση της παλαιότητας του κτίσματος;
 
Αυτή τη σπγμή μόνο τα δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες. Ανπ’θετα, μετά την προσωρινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν γίνονται δεκτές απησεις που στηρίζουν την απόδειξη του χρόνου κατασκευής της αυθαίρετης οικοδομής σε ιδιωτικά έγγραφα ή υπεύθυνες δηλώσεις. Επίσης, έχει διακοπεί η επεξεργασία των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των μεταγενέστερων νόμων 4042/2012 και 4030/2011, που τροποποίησαν τον αρχικό. Τουτέστιν, όσες αιτήσεις συνοδεύονται από ιδιωτικά έγγραφα ή μία απλή υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο κατασκευής του κτίσματος βρίσκονται στον αέρα. 

8. Τι θα γίνει, όμως, με τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί βάσει ιδιωτικών εγγράφων η υπεύθυνων δηλώσεων; 

θα εξαρτηθεί από την οριστική απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ. Αν επιμείνει στην απαγόρευση τακτοποίησης όλων των κτισμάτων που βασίζονται σε ιδιωτικά έγγραφα, το υπουργειο Περιβάλλοντος είναι υποχρεωμένο να απορρίψει όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και αν οι ιδιοκτήτες τους έχουν ολοκληρώσει την υπαγωγή στη ρύθμιση, και να επιστρέψει όλα τα καταβληθέντα ποσά. Αν οι δικαστές αποφασίσουν να μην έχει αναδρομική ισχύ η απόφαση τους, όσοι έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση, επισυνάπτοντας ιδιωτικά έγγραφα ή υπεύθυνες δηλώσεις, εξαιρούνται από την απαγόρευση και μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Αντίθετα, εφ’ εξής θα γίνονται δεκτές μόνο αιτήσεις που στηρίζουν την απόδειξη του χρόνου κατασκευής της αυθαίρετης οικοδομής σε αεροφωτογραφίες ή δημόσια έγγραφα. 

9. Αυθαίρετες κατασκευές στο στάδιο του φέροντα οργανισμού αν υπαχθούν στη ρύθμιση, μπορούν να αποπερατωθούν;
 
Στις περιπτώσεις κατασκευών οι οποίες έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του νόμου, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης, εφόσον οι εργασίες για τις οποίες ζητείται η εκτέλεση δεν επαυξάνουν το κτίσμα σε όγκο. Η εκτέλεση τους γίνεται ύστερα από έγκριση που δίνεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και γνωστοποιείται αμελλητί στο ΙΚΑΕΤΑΜ. 

10. Πώς υπολογίζεται το πρόστιμο για μικρές πολεοδομικές και κτιριοδομικές παραβάσεις; 

Για παραβάσεις που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1 έως και 12 του φύλλου Καταγραφής και δεν αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια χώρου (τ.μ.), καταβάλλεται παράβολο 500 ευρώ και το ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται ανά είδος παράβασης με αναλυτικό προϋπολογισμό. Προϋπολογισμός έως και 5.000 ευρώ θεωρείται μία παράβαση για την οποία καταβάλλεται πρόστιμο 500 ευρω. Ο αριθμός των παραβάσεων ανά είδος προκύπτει από το πηλίκον του αναλυτικού προϋπολογισμού της, δια του ποσού των 5.000 ευρώ, στρογγυλοποιούμενο προς τα άνω. Ο συνολικός αριθμός των παραβάσεων του ακινήτου σημειώνεται στο τετραγωνίδιο 13 του πίνακα του φύλλου Καταγραφής.

Μείωση προστίμων για να αναθερμανθεί η διαδικασία
 
Ουσιαστικά, η διαδικασία έχει παγώσει, καθώς πολίτες και μηχανικοί εξακολουθούν να προβληματίζονται από αρκετές διατάξεις του νόμου, όπως και από το υψηλό κόστος τακτοποίησης των αυθαιρέτων. Πριν από ένα χρόνο η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος παρουσίαζε το προσχέδιο νόμου για τα αυθαίρετα, προαναγγέλλοντας ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα για την υπαγωγή των πολιτών στη ρύθμιση. Χρονοδιαγράμματα, που ποτέ δεν τηρήθηκαν, κάτι απόλυτα λογικό βάσει των συνεχών αλλαγών στις διατάξεις του νόμου, αλλά και την οικονομική δυσπραγία της πλειονότητας των Ελλήνων. Μέχρι στιγμής, έχουν κατατεθεί περίπου 370.000 αιτήσεις, αριθμός δυσανάλογος των προσδοκιών της Πολιτείας. Ουοταοτικά, η διαδικασία έχει παγώσει, καθώς πολίτες και μηχανικοί εξακολουθούν να προβληματίζονται από αρκετές διατάξεις του νόμου, όπως και από το υψηλό κόστος τακτοποίησης. 

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Κατασκευαστών και Οικοδομικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, αυτή τη στιγμή ο νόμος έχει καταστεί ανενεργός για την πλειονότητα των ιδιοκτητών αυθαιρέτων, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για συνυποβολή υπαγωγής στη ρύθμιση του N.4014 αεροφωτογραφιών και νομίμων εγγράφων. Όπως εξηγεί, τα αυθαίρετα δεν διαθέτουν νόμιμα έγγραφα. Διευκρινίσεις και μείωση των προστίμων, προκειμένου να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον των πολιτών, ζητά η Ομοσπονδία Κατασκευαστών ενώ στην πλειονότητά τους φαίνονται από τις αεροφωτογραφίες όταν η αυθαιρεσία αφορά αλλαγή χρήσης εντός του κελύφους του κτιρίου. 

Για την αναθέρμανση της διαδικασίας η Ομοσπονδία ζητά την έκδοση εγκυκλίου που να διευκρινίζει ότι η ημερομηνία της 28ης Ιουλίου 2011 αφορά ακίνητα που έχουν υποχρέωση έκδοσης άδειας οικοδομής μέχρι την εν λόγω ημερομηνία και έχει γίνει έναρξη εργασιών πιστοποιημένη με δημόσιο έγγραφο. Προτείνει, δε, 40% οριζόντια μείωση των προστίμων, εκτιμώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα αποτελέσει κίνητρο για την προσέλευση μεγάλου αριθμού ιδιοκτητών ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές, κατι που μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί λόγω του μεγάλου ύψους του προστίμου. 

error: Content is protected !!