Επιλογή Σελίδας

Στην εφαρμογή νέων προγραμμάτων οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού, κυρίως για εργαζομένους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση, προχωρά ο ΟΤΕ. Σύμφωνα με την εταιρεία, η εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών επιτρέπει στον ΟΤΕ να προχωρήσει με τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του και να μειώσει σημαντικά τα λειτουργικά του έξοδα και να δημιουργήσει μελλοντικά ευκαιρίες […]

The post ΟΤΕ: Και νέα προγράμματα εθελουσίας εξόδου ύψους 190 εκατ. ευρώ appeared first on EMEA.gr.

error: Content is protected !!