Επιλογή Σελίδας

Η θεσμοθέτηση από το ΥΠΕΚΑ της «Τράπεζας Γης» έρχεται να αλλάξει τα μέχρι σήμερα δεδομένα στην ανάπτυξη των πόλεων. Το εργαλείο αυτό, γνωστό και ως αγορά δικαιωμάτων γης έρχεται μέσα από την αποϋλοποίηση της ιδιοκτησίας, να συμβάλλει στη δημιουργία αστικών παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας, αυξάνοντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες συνεργασίας Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. 
«Αντικαθιστώντας παρωχημένα εργαλεία σχεδιασμού και δόμησης του χώρου» δηλώνει o Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ Σωκράτης Αλεξιάδης, «δίνουμε την ευκαιρία αναζωογόνησης της οικοδομικής δραστηριότητας, που θα συμπαρασύρει και όλους τους υπόλοιπους κλάδους που εμπλέκονται με αυτήν».

Η «αγορά δικαιωμάτων γης» περιλαμβάνει και τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης ως άυλου τίτλου, ένας θεσμός που έχει εγκλωβίσει εκατοντάδες ιδιοκτήτες καθώς το ΣτΕ έχει μπλοκάρει εδώ και χρόνια την διαδικασία απαιτώντας από την Πολιτεία να θεσμοθετήσει τις ειδικές ζώνες υποδοχής του.

Μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία:

  • Δίδεται οριστική λύση στο θέμα της νομιμοποίησης των αυθαιρέτων με υπερβάσεις στη δόμηση με αγορά ΣΔ από την “τράπεζα γης” που θα δημιουργηθεί σε κάθε δήμο.
  • Αξιοποιούνται τα εργαλεία απόσυρσης κτιρίων, συνένωσης ιδιοκτησιών και επεμβάσεων σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου υποβαθμισμένων περιοχών, από ιδιώτες επενδυτές με στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμιση τους, όπως προβλέπει ο ΝΟΚ (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός).
  • Διευκολύνεται η αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου, μέσα από συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα, και η σύνδεση με επιχειρησιακά και επενδυτικά προγράμματα μεικτής οικονομίας, που ήδη εφαρμόζονται στο εξωτερικό και θα είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται να εφαρμοσθούν και στην Ελλάδα.
  • Τέλος, δίνονται κίνητρα αποκέντρωσης των υπηρεσιών καθώς οι τράπεζες γης θα δημιουργηθούν σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το Ρυθμιστικό της Αθήνας

Συνεχίζοντας να τροφοδοτεί με εργαλεία χωρικού σχεδιασμού -με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη-, το υπουργείο Περιβάλλοντος επιχειρεί να δρομολογήσει ένα ευέλικτο και ταχύ σύστημα που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής. Η ένταξη των εργαλείων αυτών στη λογική ανάπτυξης της πόλης, μεταθέτει και την κατάθεση του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας για την Άνοιξη του 2013.

Η πολεοδομική μεταρρύθμιση που ξεκίνησε με το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό δημιουργεί νέες επενδυτικές προϋποθέσεις και αφετηρία επανεκκίνησης της πραγματικής οικονομίας. 

Η τράπεζα Γης αναμένεται να θέσει σε τελείως νέα βάση τη σύγχρονη διαδικασία παραγωγής κτισμένου χώρου, καθώς καταργεί στην ουσία την αντιπαροχή, που κυριάρχησε σαν μοντέλο ανάπτυξης των ελληνικών όλεων τις τελευταίες δεκαετίες.

RED Business Forum
Το νέο θεσμό θα παρουσιάσει αναλυτικά στο έβδομο RED Business Forum, ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ κ. Σωκράτης Αλεξιάδης, που θα πραγματοποιηθεί στο ΜΕΓΑΡΟ Μουσικής Αθηνών στις 27 Νοεμβρίου 2012. 

Ο κ. Αλεξιάδης θα αναφερθεί και στα βασικά εργαλεία για τη χρηματοδότηση των έργων του ΥΠΕΚΑ που είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και το Πράσινο Ταμείο.

e-adeia.gr

error: Content is protected !!