Επιλογή Σελίδας
Τον κώδωνα του κινδύνου για τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον η αλόγιστη χρήση ακατάλληλων για καύση υλικών, κρούει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε μια περίοδο που η οικονομική κρίση και οι υψηλές τιμές του πετρελαίου αναγκάζουν ολοένα περισσότερους πολίτες να στραφούν σε εναλλακτικές μορφές θέρμανσης.

Δεδομένου ότι πλέον παρατηρείται εκτεταμένη χρήση ανοικτών εστιών/τζακιών και λεβήτων βιομάζας-ξύλου, το ΤΕΕ/ΤΚΜ εφιστά την προσοχή των πολιτών στην ανάγκη λήψης των εξής προφυλάξεων, ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες παρενέργειες για την υγεία τους και το περιβάλλον:

-Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο το καύσιμο για το οποίο είναι σχεδιασμένος και ρυθμισμένος ο λέβητας. Εάν υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά καύσιμα στον ίδιο λέβητα, αυτός θα πρέπει να ρυθμίζεται αναλόγως σε κάθε αλλαγή καυσίμου.

-Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο εγκεκριμένη και καλής ποιότητας καύσιμη ύλη. Τα ξύλα θα πρέπει να είναι ξερά και να έχουν κοπεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν.

-Πρέπει να αποφεύγεται οπωσδήποτε η καύση βαμμένων ή βερνικωμένων ξύλων, περασμένων με λαδομπογιές, προϊόντων και παραπροϊόντων επιπλοποιίας (πχ μελαμίνες) και κάθε είδους χαρτιών και διαφημιστικών 

-Απαγορεύεται η καύση πλαστικού. υφασμάτων, σκουπιδιών, καλωδίων, νεοπρενίου και ελαστικών.

-Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προσανάμματα, τα οποία περιέχουν ανθυγιεινές ουσίες.

-Δεν πρέπει να αγοράζεται ξυλεία εμποτισμένη με χημικά, με δήθεν επιθυμητές ιδιότητες (αργή καύση, εύκολο άναμμα κλπ.)
 
“Χωρίς προφυλάξεις, τα αιωρούμενα μικροσωματίδια στην ατμόσφαιρα θ’ αυξάνονται διαρκώς ενώ, υπάρχει ο κίνδυνος να απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα, αλλά και μέσα στο ίδιο το σπίτι επικίνδυνες και καρκινογόνες χημικές ουσίες, όπως βαρέα μέταλλα, διοξίνες, αλογονούχες ενώσεις και πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες”, προειδοποιεί το ΤΕΕ/ΤΚΜ.

error: Content is protected !!