Επιλογή Σελίδας
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής (ΕΛΙΕ) και ο Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος (ΣΕΚΕ) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, με βάση το οποίο το ΕΛΙΕ θα αποτελεί τον βασικό φορέα που θα πραγματοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες σε θέματα της εκτιμητικής επιστήμης και του real estate.

Σημειώνεται, ότι τo ΕΛΙΕ είναι επιστημονικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με 550 μέλη με ανώτατη εκπαίδευση.
 
Ο ΣΕΚΕ είναι φορέας των επαγγελματιών εκτιμητών, με 700 μέλη, που αποβλέπει στην αναγνώριση και ρύθμιση του χώρου, στην κατοχύρωση των επαγγελματιών εκτιμητών και στην πιστοποίησή τους με πιστοποίηση που αναγνωρίζεται από την TEGoVA.

Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση των δύο φορέων ανακοινώθηκε το ακόλουθο:

“Σε συνέχεια της υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΣΕΚΕ και του ΕΛΙΕ για την εκπαίδευση των μελών του και για την βέλτιστη κάλυψη της ανάγκης της Διαρκούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (CPD) των μελών του, το Δ.Σ. του ΣΕΚΕ κατόπιν σχετικής συζητήσεως απεφάσισε τα ακόλουθα:

Α) Να αναγνωρίσει τις εκπαιδευτικές ώρες που παρέχονται στα σεμινάρια / εκπαιδευτικά προγράμματα με θέματα εκτιμητικής των ακόλουθων Φορέων:

– ΕΛΙΕ
– ΑΣΟΕ
– Πάντειο Πανεπιστήμιο
– Σχολή Τοπογράφων Μηχ/κών Ε.Μ.Π.
– RICS
– ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ κ.λ.π.

ως προσμετρούμενες στις απαιτούμενες ώρες επαγγελματικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Διαρκούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των μελών του (πιστοποιημένων ή μη).

Β) Να Αναγνωρίσει τις εκπαιδευτικές ώρες που παρέχονται σε σεμιναριακές εκδηλώσεις μεγάλων εθνικών ή διεθνών εκθέσεων της αγοράς ακινήτων (ενδεικτικά αναφέρονται PRODEXPO, MIPIM κλπ), ως προσμετρούμενες στις απαιτούμενες ώρες επαγγελματικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Διαρκούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των μελών του (πιστοποιημένων ή μη).

Γ) Να αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, με την οποία θα γνωστοποιούνται τα ανωτέρω στα μέλη.”

error: Content is protected !!