Επιλογή Σελίδας
Ενστάσεις επιστημονικού και δεοντολογικού χαρακτήρα έχει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ – Τμήμα Αττικής) για τον διαγωνισμό που χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Ωνάση με αντικείμενο την “Ανασυγκρότηση του Κέντρου της Αθήνας με άξονα την οδό Πανεπιστημίου”.

Ο σύλλογος αρνήθηκε στο Ίδρυμα την ανάρτηση της προκήρυξης του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του καθώς, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «έργα τέτοιας σημασίας, που αφορούν το κέντρο της πρωτεύουσας, με τα μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, προϋποθέτουν ισχυρή επιστημονική και θεσμική υποστήριξη της όποιας πρότασης».
 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τους αρχιτέκτονες δεν προηγήθηκε δημόσιος διάλογος. “Δεν έχουν συμμετάσχει επιστημονικοί φορείς όπως επιβάλει η επιστημονική δεοντολογία, υπάρχουν σοβαρά λειτουργικά θέματα και ερωτήματα, όσον αφορά στην επιλογή της συγκεκριμένης παρέμβασης. Η παρέμβαση αυτή δεν αποτελεί απόρροια κάποιου θεσμοθετημένου συνολικού σχεδιασμού, ούτε ως ουσία, ούτε ως προτεραιότητα και τίθεται σοβαρό επιστημονικό θέμα. Πρόκειται για ένα έργο που δεν πρόκειται να δώσει λύση στα προβλήματα του κέντρου, ενώ επείγουν συνολικότερες παρεμβάσεις στα πλέον υποβαθμισμένα σημεία του”, επισημαίνουν.
  
Μάλιστα όπως υποστηρίζουν ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός υποστηρίζεται μόνο από μια “έκθεση Ιδεών”. Αιχμές αφήνουν οι αρχιτέκτονες και όσον αφορά την διαδικασία. “Εμπορικής φύσεως διαγωνισμοί διενεργούνται σε οποιοδήποτε επίπεδο και με ποικίλες διαδικασίες. Αντιθέτως, πραγματικοί αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί, με διαδικασίες που κατοχυρώνουν την διαφάνεια και το αδιάβλητου , στο μέτρο του δυνατού, της αντικειμενικότητας της κρίσης υπάρχουν μόνο δύο τύπων”, αναφέρουν.
 
 Σύμφωνα με τον Σύλλογο υπάρχουν δύο τύποι διαγωνισμών:
  
– οι διεθνείς, από την αιγίδα της UIA, (Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων, που εδρεύει στο Παρίσι)
 – και οι Εθνικοί αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί.
 
 Όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων, το Ίδρυμα Ωνάση και τα τρία υπουργεία που έχουν εκδώσει την σχετική ΚΥΑ, προωθούν έναν ιδιωτικό διαγωνισμό, καθώς “η έννοια Ευρωπαϊκός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός δεν υφίσταται”.
  
Το Τμήμα Αττικής του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) αναφέρει στα μέλη του τις επιφυλάξεις του, σημειώνει ωστόσο και την υποστήριξη του μέλους του Συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων κ. Ν. Φιντικάκη σχετικά με τον συγκεκριμένο διαγωνισμό.

error: Content is protected !!