Επιλογή Σελίδας
Ένα ακόμα μεγάλο έργο, το οποίο εντάσσεται στη δημιουργία της Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Πρόκειται για την προκήρυξη της β΄ φάσης οριστικής προεπιλογής με κλειστό δημόσιο διεθνή Διαγωνισμό για την ανάθεση με Σύμβαση Παραχώρησης του έργου της μετατροπής των δύο Αποθηκών του Κεντρικού Λιμένα σε Θεματικό Πάρκο.

Το έργο αφορά τη Σύναψη Σύμβασης Παραχώρησης για τη μελέτη – κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Θεματικού Πάρκου της Πολιτιστικής σε δύο φάσεις.

Στη Α΄ φάση,  θα αξιολογηθούν με τη διαδικασία ON/OFF οι προτάσεις των διαγωνιζόμενων για την ανάληψη του έργου, βάσει των γενικών κριτηρίων του διαγωνισμού (επιχειρηματική έκθεση).

Στη Β΄ φάση,  θα επιλεγεί ο ανάδοχος βάσει κριτηρίων επιλογής και θα υπογραφεί Σύμβαση Παραχώρησης 30+5 ετών.

Ο “προϋπολογισμός υπηρεσίας” του έργου έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί σε 20 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ, με χρόνο περατώσεως τους 30 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Το έργο αυτό αποτελεί το κατ΄ εξοχήν έργο της Πολιτιστικής Ακτής, το οποίο μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Jessica, το οποίο ήδη μέσω Ε.Τ.Ε. για την Περιφέρεια Αττικής έχει προκηρυχθεί.

Το έργο του Θεματικού Πάρκου της Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά περιλαμβάνει:
α)  τη Μικρή Αποθήκη, 9000 τ.μ.
β) τη Μεγάλη Αποθήκη, 15000 τ.μ.
γ) τον ενδιάμεσο χώρο 3.200 τ.μ.
δ) τον υπαίθριο χώρο μεταξύ Αποθηκών και Λιμενικής Ζώνης.

Κύρια αντικείμενα της λειτουργίας του Θεματικού Πάρκου προβλέπεται να είναι:
α) Η προβολή της ιστορίας της ναυτιλίας, των λιμανιών της Ελλάδας και ιδιαίτερα του Πειραιά, της ιστορίας της Αττικής κ.α. με την αξιοποίηση των μεθόδων της σύγχρονης τεχνολογίας και ιδιαίτερα της ψηφιακής εικονικής πραγματικότητας.
β) Εκθεσιακός χώρος περιοδικών θεματικών Εκθέσεων (λιμάνια του κόσμου, θάλασσες, περιβάλλον κ.α.)
γ) Εκθεσιακός χώρος μόνιμων εκθέσεων (κινηματογραφικών αρχείων, ναυτιλιακών συλλογών, τεχνών, καινοτομιών, ναυτιλιακών σπουδών και τεχνολογιών, κ.α.)
δ) Αίθουσες για σχολές χορού, ηχογραφήσεων, biennale τεχνών κ.α.
ε) Εμπορική ζώνη με απόλυτα συμβατές με τον τουρισμό δραστηριότητες
στ) δημιουργία  λιμνών, πάρκου και υπαίθριες δραστηριότητες για τους πολίτες κ.α.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης,  “με τη συμβολή του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του ΟΛΠ Α.Ε. ένας άχρωμος και εγκαταλελειμμένος επί δεκαετίες χώρος, μετατρέπεται σε Κέντρο Πολιτισμού και Τουρισμού προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών του Πειραιά και της Αττικής. Ένας χώρος αναψυχής, ένα πάρκο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και μια γειτονιά μουσείων συνθέτουν το καινούργιο που δημιουργείται. Και μόνο το γεγονός ότι για τη μετατροπή της τρίτης Αποθήκης (SILO) σε Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων, προσήλθαν και έλαβαν την προκήρυξη μέσα σ΄ ένα μήνα 720 Ελληνικά και διεθνή αρχιτεκτονικά γραφεία από όλες τις ηπείρους, δείχνει ότι, παρά τη γενικότερη κρίση, για έργα ουσιαστικής ανάπτυξης  στον χώρο της λιμενικής  βιομηχανίας και του τουρισμού υπάρχει ενδιαφέρον. Ο ΟΛΠ Α.Ε. ανεξαρτήτως συγκυριών συνεχίζει την εφαρμογή του επενδυτικού του προγράμματος ύψους 1 δις ευρώ. Ένα ακόμα έργο ιδιωτικής επενδυτικής τοποθέτησης πήρε το δρόμο του”.

error: Content is protected !!