Επιλογή Σελίδας
To θέμα των εφαρμογών των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κατοικίες αποτελεί έναν από τους λίγους τομείς που μπορεί να τονώσει τις κατασκευές. Αυτό ήταν και το βασικό συμπέρασμα του στρογγυλού τραπεζιού με θέμα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις εφαρμογές της σε κατοικίες που διοργανώθηκε πρόσφατα στην Αθήνα στο ξενοδοχείο “Electra Palace”.

Το στρογγυλό τραπέζι διοργάνωσε το Πράσινο Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης και Επιμόρφωσης με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Πράσινου Ινστιτούτου “Green European Foundation” και του Γερμανικού Πράσινου Ιντιτούτου “Heinrich Bo ll Stiftung”.

Θέμα των συζητήσεων ήταν: “Οδικός Χάρτης Ενέργεια 2050:0 δρόμος για ένα πράσινο μέλλον;”. Κατά τη διάρκεια των εργασιών συζητήθηκαν τόσο οι ευρωπαϊκές πολιτικές όσο και ο εθνικός σχεδιασμός που απαιτούνται στην προοπτική ενός Συστήματος Ηλεκτρισμού βασισμένου κατά 100% σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το 2050. Εμφαση θα δοθεί στο ρόλο που πρέπει να έχει η ελληνική βιομηχανία, καθώς και στη δημιουργία εγχώριων θέσεων εργασίας. 

error: Content is protected !!