Επιλογή Σελίδας

Ξεκίνησε η περίοδος υποβολής αιτήσεων για την συμμετοχή στα προγράμματα της AIESEC, ενός εθελοντικού, μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού με δίκτυο 113 χωρών, 86.000 μελών και 2300 πανεπιστημίων σε ολόκληρο τον κόσμο. Αποτελεί το μεγαλύτερο φοιτητικό διεθνή οργανισμό με όραμα την εξέλιξη των μελών του και την ειρήνη.

Η AIESEC έχει ως σκοπό την Ειρήνη και τη Μεγιστοποίηση των Ανθρώπινων δυνατοτήτων μέσα από την ενδυνάμωση των νέων ανθρώπων.

  • Μέσα από τις δραστηριότητες της έχει ως στόχο να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ των ανθρώπων και να αυξήσει την διαπολιτισμική κατανόηση.
  • Ταυτόχρονα, έχει ως αποστολή να αναπτύσσει νέους που θα ειναι μελλοντικά κοινωνικά και επιχειρηματικά υπεύθυνοι ηγέτες, θετικοί φορείς αλλαγής προκειμένου να συμβάλλουν θετικά στην κοινωνία και την εξέλιξη της.

Η Ελλάδα είναι απο τις πρώτες χώρες στον κόσμο που ενσωματώθηκαν στο δίκτυο της AIESEC.Ως επίσημο μέλος λειτουργούμε απο το 1956.

Η AIESEC διοικείται αποκλειστικά από φοιτητές και πρόσφατους πτυχιούχους(έως και δύο έτη), δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες καθοδηγώντας τον οργανισμό προς το όραμά του.

Επίσης τα μέλη του οργανισμού έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να συνεργαστούν με φοιτητές από όλο τον κόσμο, συμμετέχοντας είτε σε συνέδρια (τα οποία διοργανώνονται από τα ίδια τα μέλη της AIESEC), είτε μέσα από ένα από τα 4 προγράμματα που προσφέρει ο οργανισμός.

Στην Ελλάδα η AIESEC βρίσκεται σε 7 μεγάλα πανεπιστήμια της χώρας και εξυπηρετεί όλους τους φοιτητές της χώρας (περισσότερα για το ποιο γραφείο ανήκει το πανεπιστήμιο σας στο www.aiesec.gr.

Τα προγράμματα της AIESEC

Η AIESEC παρέχει στα μέλη της τη δυνατότητα να ζήσουν μια εμπειρία προσωπικής ανάπτυξης που το κάθε μέλος την καθορίζει ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξει, βιώνοντας το μέσα σε ένα διεθνές μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον μάθησης και αλληλεπίδρασης. Τα προγράμματα της AIESEC είναι:

  • Team Member Program: Πρόγραμμα συμμετοχής σε ομάδα ως μέλος της που έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και λειτουργία του οργανισμού
  • Τeam Leader Program: Πρόγραμμα συμμετοχής σε ομάδα ως υπεύθυνος ομάδας που έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και λειτουργία του οργανισμού
  • Global Internship Program: Πρόγραμμα επαγγελματικής πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό
  • Global Community Development Program: Πρόγραμμα κοινωνικής ανάπτυξης στο εξωτερικό

Τέλος, ο Οργανισμός πρόσφατα παρουσίασε την ανανεωμένη του ιστοσελίδα, www.aiesec.gr, και την νέα κατηγορία των ιστοριών από φοιτητές που ταξίδεψαν στο εξωτερικό (blog.aiesec.gr).

error: Content is protected !!