Επιλογή Σελίδας
Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ με πρόσφατες ανακοινώσεις παροτρύνει το έμψυχο δυναμικό των μελών του να αποστείλουν ερωτήματα και αιτήματα διευκρινήσεων προς το ΥΠΕΚΑ σε σχέση με ατέλειες στη διατύπωση του ΝΟΚ, κάτι που έχει ήδη διαπιστωθεί και παρατηρηθεί από το Σύλλογο.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ), ένας πολύ γόνιμος φορέας σε σχέση με ό,τι έχει να κάνει με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό στη χώρα μας με δράση που αρχίζει από το 1922 και συνεχίζεται ως σήμερα, αφού αρχικά επέδειξε τις έντονες επιφυλάξεις του για τον λόγο δημιουργίας του ΝΟΚ και για την αποτελεσματικότητα του, σε σχέση με την εφαρμογή του στις παρούσες συνθήκες, εργάζεται συστηματικά για τη βελτίωση των ευπαθών σημείων του Νόμου.

Παράλληλα παροτρύνει και τα μέλη του Συλλόγου να εργαστούν και να αποστείλουν ερωτήματα, απορίες, περιπτώσεις αμφισβητούμενες προς το ΥΠΕΚΑ, έτσι ώστε μέχρι το τέλος του 2012 να έχει υπάρξει αποσαφήνιση σε ζητήματα εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.

Το κείμενο του νέου νόμου έχει παρεμφερή δομή με τον Ν.1777/1985 και τον Ν.2831/2000 που επακολούθησε . Είναι δε σε παράλληλη εφαρμογή και με τον Ν.4030/2012 περί αδειών δόμησης. Ο χρόνος που έχει τεθεί από τον ΣΑΔΑΣ είναι κάπως περιορισμένος, αλλά αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον η ανταπόκριση των μελών-μελετητών αλλά και το έργο των εγκυκλίων που θα επακολουθήσει, ως απάντηση από το ΥΠΕΚΑ.

error: Content is protected !!