Επιλογή Σελίδας
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ΝΟΚ (Ν.4067/2012) και εφόσον το υπό αλλαγή χρήσης τμήμα κτιρίου είναι νομίμως υφιστάμενο δεν απαιτείται (όπως παλαιότερα με τον ΓΟΚ) έκδοση άδειας δόμησης.

Το άρθρο 5 του Ν.4067/2012 αναφέρει επακριβώς στην παράγραφο 2 τα ακόλουθα:

“Χώροι για τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια δόμησης με συγκεκριμένη χρήση, μπορούν να μεταβάλουν τη χρήση τους, εφόσον η νέα χρήση προβλέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και οι προϋποθέσεις για τη νέα χρήση καλύπτονται από τις προϋποθέσεις επί μέρους μελετών που πληροί η υφιστάμενη χρήση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου και δεν απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης”.

Επομένως για την αλλαγή χρήσης ενός χώρου όπου δεν υπάρχει ζήτημα νέων οικοδομικών εργασιών το μόνο προαπαιτούμενο είναι όποιες αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί και ουσιαστικά διαφοροποιούν το κτίριο ή τμήμα του από το εγκεκριμένο βάσει αδείας(κυρίως οι όψεις) να είναι δηλωμένες με τον Ν.4014/2011. Τότε και μόνο τότε το υπάρχον θεωρείται νομίμως υφιστάμενο και επομένως δεν έχει νόημα η άδεια δόμησης. Υπάρχει η υποχρέωση ενημέρωσης της Υ.ΔΟΜ. με την σχετική κάτοψη, ώστε να καλύπτεται το ζήτημα της “ταυτότητας κτιρίου”.

Εννοείται ότι η απουσία του εδαφίου αυτού στο παρελθόν απαιτούσε από τους ιδιοκτήτες αλλαγή χρήσης στην Πολεοδομική Υπηρεσία με όλες τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και καθυστερήσεις που αυτό συνεπάγετο. Επίσης εννοείται ότι νέες οικοδομικές εργασίεςαπαιτούν άδεια δόμησης. Η διάταξη έχει ήδη ανακουφίσει σε πολλές περιπτώσεις το φόρτο των Υ.ΔΟΜ., αλλά και τους μελετητές-τεχνικά γραφεία που έχουν ξεφύγει από την παλιά διαδικασία, η οποία μπορεί να έπαιρνε ακόμη και…μήνες!

error: Content is protected !!