Επιλογή Σελίδας
Αυστηρότεροι όροι τοποθέτησης κλιματιστικών σε υφιστάμενα κτίρια θέτει ο ΝΟΚ, καθώς πρέπει να τηρούνται πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές.

O NOK βρίσκεται σήμερα σε αποκλειστική ισχύ.

Θέτει στο άρθρο 16 όλα τα λειτουργικά ενεργειακά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις του κτιρίου, τα οποία και εξαιρεί από το ποσοστό κάλυψης.

Στην παράγραφο 10 του άρθρου ξεκαθαρίζει και το ζήτημα της τοποθέτησης κλιματιστικών στα υφιστάμενα κτίρια:

«Κλιματιστικά στοιχεία και επίτοιχοι λέβητες αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης στις όψεις των νέων κτιρίων, μετά τη δημοσίευση του παρόντος, οφείλουν να είναι ενσωματωμένα και να μην προεξέχουν από την επιφάνεια των όψεων του κτιρίου. Σε υφιστάμενα κτίρια επιτρέπεται να εξέχουν μέχρι πενήντα (50) εκατοστά καιμόνο όταν δεν μπορούν να τοποθετηθούν επί των εξωστών ή των δωμάτων, να τοποθετούνται σε ύψος μεγαλύτερο των τριών (3,00 μ.) μέτρων από τη στάθμη του πεζοδρομίου και με πρόβλεψη κατάλληλης απορροής των συμπυκνωμένων υδρατμών, για κτίρια που βρίσκονται στην οικοδομική γραμμή και η λειτουργία τους δεν υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια ηχητικής ρύπανσης. Στις όψεις του κτιρίου επιτρέπεται η εγκατάσταση μετρητικών και ρυθμιστικών διατάξεων φυσικού αερίου».

Επομένως θέτει εκτός νομιμότητας κλιματιστικά που πατούν στο έδαφος σε ισόγεια καταστήματα και επαναφέρει το θέμα της ηχητικής ρύπανσης. Το ζήτημα είναι υπαρκτό για πολύ παλιές μονάδες κλιματισμού που λειτουργούν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Καλό θα είναι οι ενδιαφερόμενοι να είναι πολύ προσεκτικοί με τη συντήρηση των μονάδων τους, καθώς τα πρόστιμα σε περίπτωση καταγγελίας είναι πολύ τσουχτερά!

Έφη Σιαΐνη

e-adeia.gr

error: Content is protected !!