Επιλογή Σελίδας
Σε 101.154 έχουν φτάσει οι αιτήσεις στις τράπεζες για το πρόγραμμα ”Εξοικονομώ κατ’ Οίκον”, με γνώμονα τα στοιχεία του ΥΠΕΚΑ που διαβιβάστηκαν στη Βουλή.

Τα παραπάνω προέκυψαν μέσω εγγράφου που δόθηκε από το ΥΠΕΚΑ στην Βουλή, μετά από σχετική ερώτηση.

Όπως διευκρινίζεται, από τις 101.154 αιτήσεις, περίπου οι μισές έχουν λάβει προέγκριση δανείου, ενώ για 19.212, με συνολικό προϋπολογισμό 188,9 εκατ. ευρώ, έχουν εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Αναφορικά με τις εκταμιεύσεις των αιτήσεων, που έχουν ήδη υπαχθεί, το 50% έχουν λάβει προκαταβολή δανείου και πάνω από 50% την ολική εκταμίευση.

error: Content is protected !!