Επιλογή Σελίδας
Ο Δήμος Τήλου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ)”, υπέβαλε ολοκληρωμένη πρόταση για την υλοποίηση του Προγράμματος “Πράσινες Αγροτικές και Νησιώτικες “Κοινότητες” – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης Δήμου Τήλου”.

To προβλεπόμενο Πρόγραμμα είναι εξαιρετικά σημαντικό ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία όπου στη χώρα μας πρέπει να δοθούν άλλες προτεραιότητες αναφορικά με την αειφόρο ανάπτυξη, την ανάπτυξη και ενίσχυση των νησιωτικών περιοχών της χώρας, την ανάδειξη των τοπικών χαρακτηριστικών, τον προσανατολισμό της νησιωτικής ζωής σε περιβαλλοντικά αειφόρα ανάπτυξη.

To Πρόγραμμα “Πράσινες Αγροτικές και Νησιώτικες “Κοινότητες” – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης Δήμου Τήλου” που υποβλήθηκε έχει στόχο την επίτευξη του μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών C02 μέσα από ένα σύνολο δράσεων σε όλους τους άξονες του Προγράμματος με παράλληλα σημαντικά οφέλη στην τοπική οικονομία, την απασχόληση, την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και ευρύτερα στη δημιουργία πρότυπης αειφορικής ανάπτυξης σε μία νησιωτική κοινότητα με πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα.

Πρόκειται για ένα καινοτομικό πρόγραμμα που αναδεικνύει και αξιοποιεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού και αποτελείται από ένα σύνολο από μελέτες, έργα και υπηρεσίες με στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση της μελλοντικής βιώσιμης ανάπτυξης του νησιού και την ανάδειξη του οικολογικού προσανατολισμού του.

Η υλοποίηση του έργου αφορά ενδεικτικά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων, όπως:
– Ηλεκτροπαραγωγή με ΑΠΕ
– Ανάπτυξη δικτύου για μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας – Χρήση Τεχνολογιών Έξυπνου Δικτύου 
– Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κατοικίες και Δημόσια Κτίρια
– Πράσινες Μεταφορές – Ηλεκτροκίνηση με χρήση ΑΠΕ
– Αποθήκευση Περίσσειας Ενέργειας από ΑΠΕ
– Διαχείριση Υδατικών Πόρων
– Αφαλάτωση με ΑΠΕ
– Διαχείριση Απορριμμάτων
– Ανακύκλωση -Διαχείριση Λυμάτων
– Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις
– Ενίσχυση Πράσινης Επιχειρηματικότητας
– Δημοσιοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου

Στα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνονται πολλά σημαντικά οφέλη τα οποία θα ενισχύσουν την ήδη υπάρχουσα φυσιογνωμία του νησιού και θα το καταστήσουν πρότυπο οικοτουρισμού και τόπο προσέλκυσης υψηλής ποιότητας και τεχνογνωσίας επισκεπτών από όλη την Ευρώπη. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, η προσέλκυση νέων μόνιμων κατοίκων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του νησιού γενικότερα είναι από τα σημαντικά πλεονεκτήματα της Πρότασης. 

error: Content is protected !!