Επιλογή Σελίδας

Με βασική κατεύθυνση την επιτάχυνση των διαδικασιών, ανακοινώθηκε χθες και κατατίθεται σήμερα στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ για το Κτηματολόγιο. Ακολούθως, το νομοσχέδιο θα προωθηθεί προς συζήτηση στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, ενώ η ψήφισή του από την ολομέλεια αναμένεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περί τα τέλη Απριλίου. Ειδικότερα, σύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση του ΥΠΕΚΑ προβλέπεται από το σχέδιο νόμου, ότι ανατίθεται στην «Κτηματολόγιο Α.Ε.» η οργάνωση και λειτουργία των κτηματολογικών γραφείων ανά την επικράτεια, τα πρώτα εκ των οποίων πρόκειται να αρχίσουν να λειτουργούν εντός του έτους σε Πάτρα, Ηράκλειο και Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με τους δασικούς χάρτες, μειώνονται τα βήματα για την κύρωσή τους από 13 σε 7, μειώνονται οι χρόνοι ολοκλήρωσης των σταδίων κύρωσης, ενώ τίθενται αποκλειστικές προθεσμίες. Παράλληλα, οι Διευθύνσεις Δασών και τα αρμόδια δασαρχεία, αν δεν προβούν σε θεώρηση εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, θα παρεμβαίνουν στη διαδικασία με την υποβολή ενστάσεων κατά του δασικού χάρτη, που αναρτήθηκε. Ορίζεται, δε, ότι δεν υπάγονται στη διαδικασία κύρωσης δασικών χαρτών οι περιοχές για τις οποίες υφίστανται εγκεκριμένα σχέδια πόλης ή καταλαμβάνονται από εγκεκριμένους οικισμούς. Τα σχέδια πόλεων και οι συναφείς διοικητικές πράξεις αποτελούν νόμιμο λόγο απώλειας του δασικού χαρακτήρα ενός ακινήτου. 

Το ελληνικό κράτος, με κανονιστικές πράξεις του θεωρεί τις εκτάσεις αυτές οικιστικές. Καθιερώνεται, επίσης, ίδια αντιμετώπιση μεταξύ κατόχων μικρών και μεγάλων ακινήτων εντός σχεδίου πόλεως, όσον αφορά τυχόν περιουσιακά δικαιώματα του δημοσίου.

error: Content is protected !!