Επιλογή Σελίδας

Κατά 5% θα μειώνεται κάθε εξάμηνο η εγγυημένη τιμή αγοράς ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε στέγες κτηρίων βάσει απόφασης του ΥΠΕΚΑ. Οι μειώσεις αυτές αφορούν τους νέους παραγωγούς και όχι όσους έχουν ήδη εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά. 

Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα φωτοβολταϊκά, οι εγγυημένες τιμές θα μειωθούν κατά 12,5% επί της προβλεπόμενης τιμής του Ν. 3734/2009 από τον Φεβρουάριο του 2012 και μετά θα μειώνονται κατά 7% ανά εξάμηνο μέχρι το 2015. Από κει και πέρα οι εγγυημένες τιμές θα ορίζονται από τη μέση οριακή τιμή συστήματος τον προηγούμενο χρόνο επί συντελεστή 1,4 για φωτοβολταϊκές μονάδες ισχύος μικρότερης των 100 ΚW και με συντελεστή 1,3 για τα φωτοβολταϊκά ισχύος μεγαλύτερης των 100 ΚW.

Το ΥΠΕΚΑ εξηγώντας τους λόγους για τις μειώσεις αυτές αναφέρει σε ανακοίνωση του ότι «η βιωσιμότητα του μηχανισμού χρηματοδότησης των ΑΠΕ είναι προϋπόθεση για τη διασφάλιση τόσο της συνέχισης της λειτουργίας των εγκατεστημένων μονάδων, όσο και της ανάπτυξης νέων» προσθέτοντας ότι: «για τη βιωσιμότητα αυτού του μηχανισμού, και τη μείωση του σημερινού σημαντικού ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού για την πληρωμή των έργων ΑΠΕ του ΔΕΣΜΗΕ, το ΥΠΕΚΑ προχώρησε σε ευρεία διαβούλευση με τους φορείς της ενεργειακής αγοράς και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις».

Το ΥΠΕΚΑ επισημαίνει ότι σκοπεύει να αναλάβει διαρθρωτικές δράσεις που αφορούν και τις υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη την ωριμότητα τους και τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων τους για το 2020, όπως:

σταδιακή μετάβαση στη δήλωση ετοιμότητας του έργου για ηλέκτριση, χωρίς αναδρομική ισχύ, για το «κλείδωμα» της εγγυημένης τιμής, όπως ισχύει στην υπόλοιπη ΕΕ,

μέτρα περαιτέρω προώθησης για τις τεχνολογίες της βιομάζας, της γεωθερμίας, των μικρών υδροηλεκτρικών και των μικρών ανεμογεννητριών και

μετονομασία του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ, ώστε να εκφράζει την πραγματική του φύση, που είναι το κόστος μετάβασης σε ένα πιο καθαρό ενεργειακό μίγμα για την χώρα.

Τέλος, το υπουργείο διευκρινίζει ότι «με βάση τα σημερινά δεδομένα», δεν προτίθεται να προχωρήσει σε μειώσεις εγγυημένων τιμών σε άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ πέραν των φωτοβολταϊκών.

error: Content is protected !!