Επιλογή Σελίδας

Συνεχίστηκε ο δεύτερος γύρος κατεδαφίσεων οκτώ αυθαίρετων κτισμάτων στην παραλία Επιταλίου της Δ.Ε. Βώλακος του Δήμου Πύργου, από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που είχαν κριθεί επικινδύνως ετοιμόρροπα.

Στην συνέχεια η προσεκτική απομάκρυνση της παραχθείσας ποσότητας οικοδομικών αποβλήτων και η μεταφορά σε επιλεγμένο αδειοδοτημένο προς τούτο χώρο, καθώς και ο καθαρισμός της ευρύτερης περιοχής. Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, μετά από αυτές τις κατεδαφίσεις “μια παραλία μοναδικού κάλλους αποκαταστάθηκε στο σύνολό της και παραδίδεται στην ελεύθερη χρήση των Πολιτών. Τέλος, αναφέρεται ότι η Ε.Υ.Ε.Κ.Α. θα συνεχίσει το έργο της στην περιοχή, με την πλήρη υποστήριξη των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, της Περιφέρειας και των ΟΤΑ, με την άμεση κατεδάφιση και άλλων κτισμάτων, ώστε και η παραλία της Ζαχάρως να αποδοθεί στους Πολίτες.

error: Content is protected !!