Επιλογή Σελίδας

Το υπουργείο Οικονομικών με χθεσινή ανακοίνωση του, απαντώντας στα δημοσιεύματα του Τύπου αναφέρθηκε στον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, τις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων και την φορολόγηση των εκτός σχεδίου ακινήτων και αγροτεμαχίων αναφέροντας ειδικότερα ότι: 

-Για τον ΦΑΠ, «τα ειδοποιητήρια με το φόρο ακίνητης περιουσίας που φθάνουν στους φορολογούμενους για τα έτη 2010, 2011 και 2012, αφορούν μικρό μόνο αριθμό ιδιοκτητών, δεδομένου ότι ο φόρος αφορά φυσικά πρόσωπα με μεγάλη ακίνητη περιουσία, όπου το αφορολόγητο είναι ατομικό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ΦΑΠ για το 2010 θα πληρώσει περίπου το 5% των ιδιοκτητών ακινήτων οι όποιοι κατέχουν ατομική ακίνητη περιουσία άνω των 400.000 ευρώ το άτομο – και άρα στο ζευγάρι άνω των 800.000 ευρώ- και το 2011, λόγω μείωσης του αφορολόγητου, περίπου το 10%, με ατομική ακίνητη περιουσία από 200.000 ευρώ και άνω, ενώ αντίστοιχα είναι τα ποσοστά για το 2012». 

-Για τις αντικειμενικές αξίες, στην ανακοίνωση του υπουργείου σημειώνεται ότι προτεραιότητα του υπουργείου είναι η επέκτασή τους σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, «έτσι ώστε να υπάρχει βεβαιότητα και σταθερότητα στη φορολογητέα βάση των ακινήτων και των σχετικών συναλλαγών».  

-Για τα ακίνητα εκτός σχεδίου, το υπουργείο αναφέρει ότι εξετάζεται η ένταξή τους στο ενιαίο φόρο ακινήτων προκειμένου «να διευρυνθεί η φορολογική βάση και να κατανεμηθούν τα βάρη δικαιότερα, ώστε να συνεισφέρουν όλοι κατά την δυνατότητά τους». Παράλληλα, το υπουργείο διαβεβαιώνει ότι εξετάζεται η ιδιαιτερότητα των εκτός σχεδίου ακινήτων και αγροτεμαχίων, ώστε να ληφθεί υπόψη για τη φοροδοτική ικανότητα των ιδιοκτητών τους. 

error: Content is protected !!