Επιλογή Σελίδας
Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) βάζει “κόκκινες γραμμές” στους αυξημένους συντελεστές δόμησης και στην κατασκευή μεγαλύτερων σε όγκο και ύψος κτιρίων ακόμα και σε περιοχές που έχουν κτιστεί αυθαιρεσίες που υπερέβαιναν τα επιτρεπόμενα από το ρυμοτομικό σχέδιο όρια.

Αφορμή για αυτό στάθηκε υπόθεση που εκδίκασε το ανώτατο δικαστήριο, σχετικά με την ανέγερση νέου κέντρου υγείας και κτιρίων πρόνοιας (βρεφονηπιακού σταθμού) στα Χανιά στη θέση όπου υπάρχει το παλιό νοσοκομείο της πόλης. Σύμφωνα με το ΣτΕ, τα νέα κτίσματα μπορούν να ανεγερθούν μόνο εφόσον ακολουθήσουν συντελεστή δόμησης έως 0,25 κάλυψη μέχρι 15% και ύψος διώροφου κτιρίου, όσο δηλαδή προβλεπόταν στο αρχικό πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής πριν από 66 χρόνια.

Συγκεκριμένα, το ΣτΕ δέχεται ερηνεύοντας το άρθρο 24 του Συντάγματος ότι κάθε νέα ρύθμιση δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε επιδείνωση του υφιστάμενου οικιστικού περιβάλλοντος καθώς δεν μπορεί να οδηγεί σε μείωση των ελεύθερων χώρων ή σε αύξηση του ποσοστού κάλυψης, του συντελεστή δομησης και του μέγιστου επιτρεπόμεου ύψους, στοιχείων που είναι ουσιώδη για τον πολεοδομικό σχεδισμό.

e-adeia.gr

error: Content is protected !!